Wednesday, 24 November 2010

013 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΛΤΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ BSc.,MSc (Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229 FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy
http://parpaseng.blogspot.com

Αναφορικά με το άρθρο ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΙΝΗΣ (Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΤΕΚ τεύχος 138, Οκτώβριος 2010 σελίδα 26) έχω να παρατηρήσω τα ακόλουθα:

1. Τι θα κάνουμε με τις Ευρωπαϊκές εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών στην μηχανική που έρχονται στην Κύπρο με τα γνωστά LTD, W.L.L., SA

2. Τι θα κάνουμε για τις Κυπριακές εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών μηχανικής που εξέρχονται και διαγωνίζονται στην Ευρώπη και είναι υπόχρεες να είναι LTD.

3. Πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος προστασίας του μηχανικού από το να χρησιμοποιούμε πεπαλαιωμένη νομοθεσία του ΕΤΕΚ.

Κατά την δική μου γνώμη το ΕΤΕΚ πρέπει να επικεντρωθεί στους μηχανικούς που λόγω θέσης δεν δικαιούνται να κάνουν μελέτες αλλά χρησιμοποιούν εταιρείες ΛΤΔ που είναι εγγεγραμμένες στις συζυγούς τους και κάνουν μελέτες ακόμη και σε κυβερνητικούς οργανισμούς. Πως υποβάλουν σχέδια για άδεια οικοδομής δεν το γνωρίζω, αλλά είναι καλή υπόθεση για έρευνα από το ΕΤΕΚ.

Εκτός αν έχουμε δυο νομοθεσίες:
Α. Η πρώτη απαγορεύει στους μηχανικούς του ιδιωτικού τομέα να έχουν εταιρείες ΛΤΔ.
Β. Η δεύτερη νομοθεσία δίνει δικαίωμα στις συζύγους συναδέλφων που δεν δικαιούνται να κάνουν μελέτες να έχουν εταιρείες ΛΤΔ για να κάνουν μελέτες.

Sunday, 21 November 2010

012 ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ BSc.,MSc (Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229 FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy
http://parpaseng.blogspot.com

Ηλιακός θερμοσίφωνας.
Έχουν εκδοθεί από διάφορους λειτουργούς οι ακόλουθες οδηγίες (νομοθεσίες) αναφορικά τους ηλιακούς θερμοσίφωνες:

Οδηγία 1.
Ο ηλιακός θερμοσίφωνας δεν πρέπει να εξέχει περισσότερο από 1.65μ πάνω από την οροφή του κτιρίου

Οδηγία 2.
Χορηγία θα δίνεται μόνο σε ηλιακούς θερμοσίφωνες που έχουν αντλία ανακύκλωσης μεταξύ θερμοσίφωνα και καταναλωτή.

Οδηγία 3.
Οι θερμοσίφωνες θα ενώνονται στην παροχή ρεύματος μέσο reaple control για να μπορεί ο παροχέας ηλεκτρισμού να διακόπτη την παροχή σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.

Τι είχαμε πριν τις άνω οδηγίες:

Είχαμε ηλιακούς θερμοσίφωνες με 1-3 πλαίσια σε κλήση 45 βαθμούς.
Πάνω από τα πλαίσια τον θερμοσίφωνα περίπου 200lt (3 kW element) και στο ψηλότερο σημείο το ντεπόζιτο 1.5 τόνο. Ολικό ύψους κατασκευής περίπου 4 μέτρα.
Τα προβλήματα του ηλιακού θερμοσίφωνα με την άνω διάταξη είναι ότι οπτικά σε ορισμένους δεν αρέσει , και η κατανάλωση νερού ανά/ μέτρο μέχρι να έρθει το ζεστό νερό στην φουντάνα του καταναλωτή ,είναι (χάλκινη σωλήνα διάμετρο 20μμ
L= 1(m )* Α(m2) = (m3/ανά μέτρο)
L= 1*π*(0,018Λ2/4 =0,0002544 (m3/ανά μέτρο)
Δηλαδή αν έχουμε 10 μέτρα σωλήνα μέχρι την φουντάνα έχουμε κατανάλωση
L10=10*0,0002544 =0,002544 (m3)
Είναι γνωστό πως εργάζεται ο άνω ηλιακός θερμοσίφωνας αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι είναι αυτορρυθμιζόμενος αθόρυβος με ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τους χειμερινούς μήνες χωρίς ηλιοφάνεια.

Τι έχουμε μετά τις άνω οδηγίες:

Έχουμε ηλιακούς θερμοσίφωνες με τα ηλιακά πλαίσια και θερμοσίφωνα 200lt (3kW element) στην οροφή με το ντεπόζιτο αλλού.(πρώτη οδηγία)
Είναι κατανοητό ότι για να εργαστεί αυτό το σύστημα χρειάζεται πιεστικό, και αντλία ανακύκλωσης,(δεύτερη οδηγία) μεταξύ θερμοσίφωνα και καταναλωτή.
Τώρα με αυτή την διάταξη δεν έχουμε οπτικό πρόβλημα, αλλά αμέσως παρουσιάζεται ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ. Ο θόρυβος από το πιεστικό στο ένα μέτρο είναι ίσος με 80db. Η επιστροφή νερού από την αντλία ανακύκλωσης τώρα είναι για την ιδία κατοικία 20 μετρά και έχουμε
L20=20*0,0002544 =0,005088 (m3) μέσα στον θερμοσίφωνα συν το νερό που εισέρχεται στον θερμοσίφωνα σε αντικατάσταση του νερού που χρησιμοποιήθηκε, σίγουρα θα εκκινήσει το ηλεκτρικό 3 kW element

Τώρα μπορούμε να καταγράψουμε την ηλεκτρική κατανάλωση για κάθε φορά που θα χρειαστούμε ζεστό νερό:

Α) Πιεστικό 0.55 kW Χ ¼ ώρας = 0,137 kWh
B) Αντλία ανακύκλωσης 0.075 kW Χ ¼ ώρας = 0,019 kWh
Γ) Ηλεκτρικό element 3.00 kW Χ ¼ ώρας = 0,75 kWh
ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ = 0,906 kWh

ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΩΓΗ CO2 = 1.1kg/ kWh X 0,906 kWh = 0,997 kg καθαρό CO2

Χρησιμοποιείτε επίσης το σχέδιο με τα ηλιακά πλαίσια στην οροφή, θερμοσίφωνας και ντεπόζιτο στο ισόγειο και στην θέση του ηλεκτρικού element χρησιμοποιείται το boiler burner. Τώρα έχουμε πιεστικό και δυο αντλίες ανακύκλωσης και 2 λίτρα κατανάλωσης πετρελαίου.
Η ολική κατανάλωση είναι:
Α) Πιεστικό 0.55 kW Χ ¼ ώρας = 0,137 kWh
B) 2 αντλίες ανακύκλωσης 2 Χ 0.075 kW Χ ¼ ώρας = 0,019 kWh
Γ) boiler burner 0,125 kW Χ ¼ ώρας = 0,031 kWh
ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ = 0,187 kWh

ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΩΓΗ CO2 = (1,1kg/ kWh X 0,187 kWh) + (2lt X 11X1,1 kg/ kWh )
= 0,205+24,2 = 24,40 kg καθαρό CO2


Η τρίτη οδηγία για το reaple control έπειτα που περίπου 10 χιλιάδες πελάτες των ηλεκτρολόγων πλήρωσαν περίπου €170,00 για κάθε εγκατάσταση και η ΑΗΚ άγνωστο ποσό για τα εξαρτήματα που χρειαζόταν, έγιναν αρκετές δοκιμές χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η όλη προσπάθεια ακολούθως εγκαταλείφθηκε και ατόνησε.

Tuesday, 2 November 2010

011 MOSCOW POWER ENGINEERING INSTITUTE

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ BSc.,MSc (Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229 FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy
http://parpaseng.blogspot.com


MOSCOW POWER ENGINEERING INSTITUTE
CYPRIOTS GRADUATED FROM MPEI

1.KYPRIANIDIS ANDREAS 1963 1969 ЭЭΦ TEL+ 357 99681084
TEL+ 357 22448463

2.PARTASIDES ANDREAS 1965 1971 ЭЭΦ TEL + 357 99639229
E mail: apartasides@gmail.com
f/b : A.PARTASIDES

3. HAPESIS MIHALIS 1968 1974 TЭФ TEL + 357 99553341
TEL + 357 25328572
E mail 720911V @gmail.com

4. KYPRIANOU KYPROS 1968 1974 TЭФ TEL + 357 99740827

5.PARPAS GEORGIS 1970 1976 ЭMΦ TEL + 357 99680229
FAX + 357 22420034
E mail: gtparpas@cytanet.com.cy
http://parpaseng.blogspot.com
odn. : ГЕОРГИС ПАРПАС
f/b: GEORGIOS T. PARPAS

6.NICODIMOY VASILIS 1970 1976 ЭЭΦ

7.DEMETRIOY NIKOS 1983 1989 ЭЭΦ TEL + 357 99648465
E mail: nsdeme@cytanet.com.cy


8.IOANNIDES KYRIAKOS 1983 1989 ЭMΦ TEL + 357 99681874
FAX 357 25726963
E mail: kia@cytanet.com.cy

9.XRISTODOULIDES ANTONIOS 1988 1994 ЭЭΦ TEL + 357 99484661
E mail: antonios_christodoulides@hotmail.com

10.PARPA ANNA 1989 1995 ЭAΠTФ TEL + 357 99542613
E mail: annaparpa@primehome.com
odn. : Эрик Фисеитзидис

11.PHIZENTZIDES ERIK 1989 1995 ЭAΠTФ TEL + 357 96425505
E mail: eric@primehome.com
odn. : Эрик Фисеитзидис

12.HOULODIS ANDREAS 1989 1995 ЭAΠTФ TEL + 357 96570609
TEL + 79099952222

13.KAREKLAS XRISTOS 1991 1997 ПРИ.МАТ TEL + 357 99624151
E mail: chrisgk@cytanet.com.cy


14.SOTIRIOU ANDREAS 1997 2004 ЭЭΦ TEL + 357 96771077
E mail: soteriou@cytanet.com.cy
odn. : Андреас Сотнрну

15