Tuesday, 19 July 2011

023 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΜΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΕΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ BSc.,MSc (Eng) PhD (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229 FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy
http://parpaseng.blogspot.com

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΜΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΕΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ

Σήμερα κατά το μεσημέρι (18/7/2011) μου τηλεφώνησε ένας κύριος που μεταξύ φωνών και βρισιών ήθελε κάτι που στο τέλος κατάλαβα ότι δεν είχε νερό στο σπίτι του και αναγκάζεται αυτός η γυναίκα του και το μωρό να τρέχουν κάθε φορά που το μωρό έκανε την φυσική του ανάγκη στο σπίτι του πεθερού του που βρίσκεται 100 μετρά μακριά.
Στο τέλος κατάλαβα ότι η ερώτηση ήταν : Γιατί το σπίτι του πεθερού του που χτίστηκε πριν 30 χρόνια δίχως ρεύμα έχει ζεστό και κρύο νερό ενώ το δικό του που χτίστηκε πριν 2 χρόνια δίχως ρεύμα δεν έχει ούτε κρύο ούτε ζεστό νερό;
Το ρώτησα γιατί δεν αποτάθηκε στο δικό του σύμβουλο-δεν τον βρίσκει.
Που βρήκε το τηλέφωνο μου- στο διαδίχτυο.
Όταν ηρέμισε προσπάθησα να του εξηγήσω ότι του πεθερού του είχε το πολυβραβευμένο ηλιακό θερμοσίφωνα με το ντεπόζιτο στο ψηλότερο σημείο, στην μέση τον θερμοσίφωνα , και στο κάτω μέρος τα ηλιακά πλαίσια.
Το δικό του σύστημα έχει τον θερμοσίφωνα στο ψηλότερο σημείο, από κάτω τα ηλιακά και πιθανό διπλά το ντεπόζιτο νερού και κάπου στο σπίτι το ηλεκτρικό πιεστικό έτσι όταν δεν έχει ρεύμα δεν έχει ούτε ζεστό ούτε κρύο νερό.
Με ρώτησε ποιος είναι ο λόγος να μην χρησιμοποιούμε ένα βραβευμένο σύστημα και να χρησιμοποιούμε ένα σύστημα που δίχως ρεύμα δεν εργάζεται.
Του εξήγησα ότι ο λόγος ήταν το διάταγμα της πολεοδομίας να μην φαίνονται τα ντεπόζιτα διότι δημιουργούσαν οπτική ανησυχία. Οι μηχανικοί ακολουθούν το διάταγμα και τοποθετούν τα ντεπόζιτα χαμηλά και χρησιμοποιούν ηλεκτρικό πιεστικό για να έχουμε νερό στο σπίτι
Εκεί όλοι οι υπηρεσιακοί λειτουργοί της πολεοδομίας και οι μηχανικοί της Κύπρου που δεχτήκαν αυτή την λύση άκουσαν βρισιές γενεών δεκατέσσερις.
Εγώ απλός τον άκουγα και στο τέλος κατάλαβα ότι ο άνθρωπος έχει δίκαιο.
Τον ερώτησα αν είχε τελική έγκριση και τίτλο ιδιοκτησίας και όταν μου είπε ότι τα είχε όλα αποφάσισα να του δώσω λύση από το τηλέφωνο.
Του είπα να φωνάξει τον υδραυλικό του να τοποθετήσει το ντεπόζιτο σε πύργο πάνω από τον ηλιακό θερμοσίφωνα και τα πλαίσια και να κάνει την εγκατάσταση όπως του πεθερού του.
Με ευχαρίστησε ευγενικά και έκλισε.
Ξέχασα να ρωτήσω το όνομα του και το μόνιμο τηλέφωνο του σπιτιού δεν κρατεί τα τηλέφωνα.
Δεν μου ξανατηλεφώνησε!!!

Friday, 8 July 2011

022 ΠΩΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΟ ΕΤΕΚ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229 FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy
http://parpaseng.blogspot.com

ΠΩΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΟ ΕΤΕΚ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ.

Αναφορικά με τα άρθρα
1)ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΙΝΗΣ και
2)ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
(Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΤΕΚ τεύχος 145, Οκτώβριος 2011 σελίδα 18) νομίζω ότι ΕΤΕΚ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ μας προτείνει την ακόλουθη λύση:

Σε περισσότερες από μια ευρωπαϊκές χώρες είναι δυνατή η εγγραφή εταιρειών μηχανικής επιστήμης περιορισμένης ευθύνης με κεφάλαιο €100,00 και μισθό για τους μηχανικούς €1,00.
Δεν υπάρχουν φόροι και φόρος προστιθέμενης αξίας για τέτοιες εταιρείες και μισθούς αφού δεν εκτελούν έργα σε αυτές τις χώρες.
Απαγορεύεται η διπλή φορολογία έτσι η Κύπρος δεν μπορεί να φορολογήσει ή να επιβάλει φόρο προστιθέμενης αξίας.
Δεν υπάρχουν μηχανισμοί τύπου ΕΤΕΚ και η έγκριση κάθε μηχανικού είναι ο αριθμός του διπλώματος που έχει αποκτηθεί σε αυτή την χώρα. Αρκετοί Κύπριοι είναι απόφοιτη από αυτές τις χώρες και είναι μηχανικοί.
Σε μη ευρωπαϊκές, χώρες είναι δυνατό να ανοιχθούν τραπεζιτική λογαριασμοί (δεν υπάρχουν καθόλου φόροι)
Έτσι εγγράφεται μια εταιρεία μηχανικής περιορισμένης ευθύνης ας πούμε με την ονομασία ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ - Κύπριοι μηχανικοί που ευρίσκονται στην Κύπρο είναι αυτόματα μηχανικοί σε αυτές τις χώρες.
Σε τρίτη μη ευρωπαϊκή χώρα ανοίγεται τραπεζιτικός λογαριασμός.
Η ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε όλα τα δημόσια έργα.
Είναι εγκαταστημένοι εκτός Κύπρου και κανένας υπηρεσιακός λειτουργός δεν μπορεί να την απορρίψει.
Οι αμοιβές βγαίνουν από την Κύπρο και καταλήγουν εκτός Ευρώπης δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε φόρος ούτε ΦΠΑ.
Όσα χρήματα χρειάζονται επιστρέφουν, ή χρησιμοποιούνται ντόπια χρήματα (από εργασίες στην Κύπρο) έτσι μειώνονται και οι φόροι εντός Κύπρου.

ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΕΤΕΚ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ!!!!

Έχει αναρτηθεί στο μπλοκ : http://parpaseng.blogspot.com
στις 8/7/2011