Wednesday, 10 October 2012

095 ΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΣΥΣΤΗΜΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

095 ΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΣΥΣΤΗΜΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Αναφέρομαι στο  άρθρο στη Χαραυγή    ημερομηνίας  14/03/2012  σελίδα  13-Ειδήσεις-Ρεπορτάζ   με τίτλο ¨Ομόφωνα στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για ΑΠΕ¨.
Το  άρθρο μας πληροφορεί ότι η ολομέλεια της βουλής θα ψηφίσει (έχει ψηφίσει) ομόφωνα τον νόμο για προώθηση και ενθάρρυνση την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Επίσης ψηφίστηκε η αύξησης του τέλους  του ταμείου ΑΠΕ από 0.44 σε 0.50 σεντς ανά kWh κατανάλωσης.
Συμπεριλαμβάνεται πληροφορία ότι το 15% του ταμείου ΑΠΕ θα  χρησιμοποιηθεί για τα μικρά φωτοβολταϊκά μέχρι 7kWp,  και 32ΜW θα  παραχωρηθούν  για μικρά και μεσαία πάρκα.
Ακολούθως μετά από αρκετό χρόνο από τον νόμο της βουλής η
Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ έκδωσε τις αιτήσεις, όπου αναφέρεται τελευταία ημερομηνία υποβολής είναι 31/10/2012, και ελαττώνει την συνολική ισχύ για μικρά συστήματα από 32 ΜW σε 3 ΜW.
Δηλαδή 3 ΜW δια  7kWp μπορούν φέτος μόνο 430 κατοικίες να χρησιμοποιήσουν αυτό το σχέδιο.
Η χορηγία που υπήρχε παλαιοτέρα ακυρώνεται, αλλά δίνει τιμή  28 σεντς ανά kWh παραγομένης ενέργειας.
Η ημερομηνία που κλίνει το σχέδιο είναι σε 20 μέρες.
Δεν γνωρίζω πόσες κατοικίες έχουν χρησιμοποιήσει  αυτό το σχέδιο.
Δεν γνωρίζω τι ποσό αντιπροσωπεύει το 15% του ταμείου ΑΠΕ.
Δεν γνωρίζω γιατί η ολική ισχύς από 32 ΜW έχει ελαττωθεί σε  3 ΜW.
Δεν γνωρίζω γιατί χάθηκε η χορηγία.
Δεν γνωρίζω πως  αποφασίστηκε τιμη  28 σεντς ανά kWh παραγομένης ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Η ΑΗΚ μας χρεώνει με 30 σεντς ανά kWh
Ποιος γνωρίζει που χαθήκαν τα μικρά συστήματα φωτοβολταϊκών.

Sunday, 7 October 2012

094 ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΑ ΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΤΕΚ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

094 ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΑ ΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΤΕΚ

Αναφέρομαι στο  άρθρο στην Χαραυγή    ημερομηνίας  13/03/2012  σελίδα  
32-Οικονομικά   με τίτλο ¨Κανένας έλεγχος σε μηχανήματα από Τελωνείο¨.

Ναι έτσι είναι. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στα ηλεκτρικά και μηχανολογικά μηχανήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και από τρίτες χώρες (γίνεται δειγματοληπτικά;) επειδή οι τελώνες δεν γνωρίζουν τι να ελέγξουν, δεν είναι η δουλειά τους και συμφωνώ απόλυτα ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα για πλήρη έλεγχο.

Στο άρθρο ακολουθεί κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω.
<<Τα αρμόδια τμήματα  θα πρέπει να ετοιμάσουν και να καταθέσουν εισηγήσεις και κανονισμούς ενώπιον της επιτροπής (ποιας επιτροπής;)>>

Υπάρχουν οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί  που διέπουν όλες τις λεπτομέρειες, από την εισαγωγή την εγκατάσταση, μέχρι  την συντήρηση.

Υπάρχει ο περί ΕΤΕΚ νομοθεσία με καταλόγους από  Ελεγκτές,  Πραγματογνώμονες κτλ. Υπάρχει επίσης δελτίο αμοιβών.

Το τελωνείο θα μπορούσε να καλεί ένα  ελεγκτή / πραγματογνώμονα ηλεκτρολόγο μηχανικό μέσο του ΕΤΕΚ για να ελέγξει τα εισαγόμενα προϊόντα και να εκφέρει γνώμη.
Τα ηλεκτρολογικά μηχανήματα στο τελωνείο να τα ελέγχουν ηλεκτρολόγοι μηχανικοί μέλη του ΕΤΕΚ 

Wednesday, 3 October 2012

093 ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

093 ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

Αναφέρομαι στο  άρθρο στην Χαραυγή  στον  ημερομηνίας  9/03/2012  σελίδα  10  με τίτλο ¨Πρόνοια για τα μηχανήματα των αισθητικών¨   της  Μαρίνας Κούμαστα.
Μέχρι τώρα δεν βλέπω στον τύπο πως και γιατί έπαθε ηλεκτροπληξία η  48 χρόνη στο Δάλι.

Επανέρχομε με παλαιότερη μου εισήγηση:  

Στα υποστατικά που έχουν ηλεκτρικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται από πελάτες να γίνεται ετήσιος έλεγχος  από ιδιώτες ηλεκτρολόγους μηχανικούς μέλη του ΕΤΕΚ και για την ώρα είναι και κάτοχοι  άδειας της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας (ΗΜΥ), και να εκδίδεται πιστοποιητικό.(πιστοποιητικό να είναι κάτω από την ομπρέλα του ΕΤΕΚ)
Έχω εντοπίσει τα ακόλουθα υποστατικά που τα μηχανήματα τους χρησιμοποιούνται από πελάτες  και είναι:
1. Γυμναστήρια
2. Ινστιτούτα  αισθητικής
3. Ινστιτούτα  μασάς
4. Ινστιτούτα αδυνατίσματος
5. Λούνα πάρκα
6. Υποστατικά με διαδίκτυο-ίντερνετ
7. άλλα που δεν έχω εντοπίσει.

Το πιστοποιητικό θα περιέχει.
1.Ονομασια, διεύθυνση, του ελεγχόμενου υποστατικού ημερομηνία
   εκδόσεως (διάρκεια πιστοποιητικού 12 μήνες)
2. Όνομα ελεγκτή, αριθμό ΕΤΕΚ, αριθμό ΗΜΥ, Υπογραφή, σφραγίδα
    ελεγκτή.
3. Δεδομένα γενικού διακόπτη.
4.Αποτελεσματα ελέγχου γενικού διακόπτη 
5. Δεδομένα τοπικού (επιμέρους) διακόπτη
6. Αποτελέσματα ελέγχου τοπικού (επιμέρους) διακόπτη
7. Αποτελέσματα ελέγχου σε όλους τους ρευματοδότες υποστατικού
8. Για τα κινητά μηχανήματα που τοποθετούνται σε ρευματοδότες το
    άνω πιστοποιητικό δεν θα ισχύ. Να παρουσιάζεται ετήσιο
    πιστοποιητικό από των εισαγωγέα.


Το ΕΤΕΚ να ορίσει  τις αμοιβές των ελεγκτών.
Τα άνω πιστοποιητικά θα δίνονται από ιδιοκτήτες υποστατικών στους οργανισμούς αδειοδότισης για την έκδοση της ετήσιας άδειας λειτουργίας. Για παράδειγμα τα γυμναστήρια στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για αισθητικής,  μασάς και αδυνατίσματος στο Υπουργείο Υγείας, για λούνα πάρκα και διαδίκτυο-ίντερνετ στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.
Δεν πρέπει να επαναληφθούν δυστυχήματα με ηλεκτροπληξία


Έχει δημοσιευθεί στην Χαραυγή στις 6/10/2012

Monday, 1 October 2012

092 ΜΙΚΡΟ ΜΙΝΙ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ)


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

092 ΜΙΚΡΟ ΜΙΝΙ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ)

Βλέπουμε στην τηλεόραση και διαβάζουμε στον τύπο για τεράστια έργα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας(ΑΠΕ)   με εκατοντάδες μεγαβάτ ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και ακόμη υδροηλεκτρικές γεννήτριες.
Όλα είναι καλά αν γίνουν.
Τι θα κάνει ένας απλός  πολίτης που δεν έχει τόσα λεφτά για αυτά τα τεράστια έργα. Υπάρχουν  τα λεγόμενα μίκρο-μίνι έργα για ανανεώσιμες πηγές ενεργειας (ΑΠΕ)  που ο καθένας μας μπορεί να επενδύσει και να τοποθετήσει  σε ένα μικρό σπίτι ή διαμέρισμα.

Ακολουθούν μίκρο-μίνι   έργα.

1. Ηλιακός Θερμοσίφωνας (για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης)
 Ο ηλιακός θερμοσίφωνας με δυο πλαίσια και θερμοσίφωνα 200lt αν και δεν γνωρίζουμε πόσο ηλεκτρισμό καταναλώνει και πόση θερμική ενέργεια προμηθεύει στην κατοικία μας, είναι η πιο κοινή ΑΠΕ που μπορούμε να τοποθετήσουμε στην στέγη μας. Ο θεωρητικός ή αληθινός  χρόνος απόσβεσης μας είναι άγνωστος.

2. Φωτοβολταϊκά πλαίσια ( για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για το δίκτυο)
Το πιο μικρό σύστημα που βρήκα στην αγορά είναι φωτοβολταϊκά πλαίσια 320Wp/24V(dc)  και ινβέρτορ δικτύου  200W  (24Vdc/240V ac). Μπορούν να τοποθετηθούν σε εξωτερικό τοίχο πολυκατοικίας και να χρησιμοποιηθούν σαν σκιάστρα. Θεωρητικός  χρόνο απόσβεσης 2-3 χρόνια.

3. Μίκρο-μίνι   Ανεμογεννήτριες( για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για το δίκτυο)
Υπάρχουν στην αγορά μίκρο μίνι ανεμογεννήτριες 320W/24V(dc)  και ινβέρτορ δικτύου  200W  (24Vdc/240V ac) . Μπορούν να τοποθετηθούν σε αγκώνα εξωτερικού τοίχου πολυκατοικίας. Είναι εντελώς αθόρυβες. Θεωρητικός  χρόνο απόσβεσης 2-3 χρόνια.

4. Καυστήρας πέλλετ/πυρήνες ελιάς(για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης)
Έχουν εισαχθεί περίπου σαράντα καυστήρες με πέλλετ, αλλά επειδή δεν εισάγονται πέλλετς έχουν μετατραπεί σε καυστήρες με καύσιμο από πυρήνες ελιάς.  Ο πιθανός νέος χρήστης καυστήρα πέλλετς πρέπει να είναι διαθέσιμος να εισάξει ακόμη δυο μηχανές και να ξοδεύει αρκετή ώρα για συλλογή κλαδευμάτων από την γειτονιά του. Ένα μικρό   θρυματιστή κλαδευμάτων σε πριονίδια, και μία μικρή μηχανή   μετατροπής πριονιδιών σε πέλλετς. Το πιο μικρό σύστημα που βρήκα στην αγορά είναι καυστήρας / μπόϊλερ πέλλετς 10kW, θρυματιστής 1700kg/h, και μηχανή παραγωγής  πέλλετς 40 kg/h. Μπορεί να τοποθετηθεί σε παράλληλη ή εν σειρά με τον υφιστάμενο μπόϊλερ πετρελαίου. Θεωρητικός  χρόνο απόσβεσης 2 χρόνια.

 5. Καυστήρας πέλλετ σε συνδυασμό με παλινδρομική μηχανή Στίρλινγ και ηλεκτρογεννήτρια (για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης και ηλεκτρικής ενεργειας δικτύου)
Είναι ακριβώς η ιδία συσκευή με το ανωτέρω αλλά έχει επιπρόσθετα παλινδρομική μηχανή τύπου Στίρλινγ και ηλεκτρογεννήτρια 1 kW που μέσο ινβέρτορα συνδέεσαι με το δίκτυο. Θεωρητικός  χρόνο απόσβεσης 1 χρόνος.

6.Μικρό παραγωγή βιοντίζελ(για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης και κίνηση του αυτοκινήτου ντίζελ σας)
Για αυτό το έργο θα χρειαστείτε φυτικό λάδι ή τηγανέλαια. Τα τηγανέλαια τα μαζεύουν άλλοι, έτσι παραμένουν τα φρέσκα λάδια από τα εργοστάσια συσκευασίας λαδιού που κρίνονται ακατάλληλα για βρώση. Πριν να προχωρήσετε στη αγορά των μηχανημάτων πρέπει να συμφωνήσετε με κάποιους για την αγορά τουλάχιστον 400 λίτρων λαδιού την εβδομάδα σε πολύ χαμηλή τιμη. Τα μηχανήματα για παραγωγή 400 λίτρων την εβδομάδα  θα καταλάβουν το 20% του γκαράζ σας. Ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή και αγοράζοντας τα χημικά από την γειτονική σας υπεραγορά μπορείτε εύκολα να παράγεται 400 λίτρα βιοντίζελ. Το βιοντίζελ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ντίζελ αυτοκίνητο σας δίχως καμιά αλλαγή, και με ελάχιστες αλλαγές στον καυστήρα θέρμανσης. Θεωρητικός  χρόνο απόσβεσης είναι κάτω από  1 χρόνο, με την προϋπόθεση ότι το λαδί είναι κάτω από 25 σεντς το λίτρο.

7. Μικρό παραγωγή βιοαερίου από ξύλο-Πυρόλυσης (για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης και ηλεκτρικής ενεργειας δικτύου)
Τα μηχανήματα είναι αρκετά ακριβά, η πιο μικρή συσκευή παράγει 30kW  θερμό νερό χρήσης / θέρμανσης και  10 kW ηλεκτρική ενέργεια για το δίκτυο. Χρειάζεται επίσης θρυματιστική μηχανή μετατροπής κλαδευμάτων σε τσιπς. Θα χρειαστείτε το μισό γκαράζ σας. Αφού θρυμματιστούν τα κλαδεύματα φορτώνονται στον αντιδραστήρα. Στον αντιδραστήρα καίγονται σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου. Τα αέρια που παράγονται διοχετεύονται σε μηχανή εσωτερικής καύσης που γυρίζει μια γεννήτρια που είναι ενωμένη με το δίκτυο. Χρειάζεται συνχρονισμός  με το δίκτυο. Από το εξώστ και το ραδιατέρ της μηχανής έχουμε νερό θέρμανσης και χρήσης. Θεωρητικός  χρόνο απόσβεσης κάτι παραπάνω από 2 χρόνια.

8. Μίκρο μίνι υδροηλεκτρικός σταθμός
Ο μίκρο μίνι υδροηλεκτρικός σταθμός είναι για τους τυχερούς που ζουν μέσα στις  κοιλάδες τους Τροόδους που έχουν συνεχή ροή νερού.
Ο πιθανός παραγωγός πρέπει να βρει ένα τόπο  που να έχει υψομετρική διαφορά περίπου 10 μετρά. Μπορεί να γίνει με μια μακριά σωλήνα που θα παίρνει το νερό από ένα σημείο και θα το φέρνει σε ένα άλλο σημείο στο ίδιο ποταμάκι. Η πιο μικρή υδροηλεκτρική γεννήτρια που βρήκα στην διεθνή  αγορά είναι 1 kW. Χρειάζεται συνχρονισμός  με το δίκτυο.
Θεωρητικός  χρόνο απόσβεσης είναι κάτω από 1 χρόνο.

Όλα τα άνω έργα δεν είναι ¨κάμετω μόνος σου¨ χρειάζονται εξειδικευμένοι μηχανικοί και τεχνίτες.  

Sunday, 23 September 2012

091 ΠΟΣΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΗΚ.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

091 ΠΟΣΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΜΕ
      ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΗΚ.
Αναφέρομαι στο  άρθρο   στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας  7/03/2012  σελίδα  13  με τίτλο ¨Λάθη που αύξησαν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος¨   του  Μιχαήλ Αντωνίου –πρώην εκτελεστικού διευθυντή της ΑΗΚ.
Θέλω πρώτα να σημειώσω ότι συμφωνώ απόλυτα με το άρθρο.
Έχει καιρό που υποπτευόμουν ότι στον λογαριασμό της ΑΗΚ βρίσκονται και άλλοι οργανισμοί .
Ο κύριος Αντωνίου τα έβαλε όλα στην θέση τους.

Στον λογαριασμό που λαμβάνουμε από την ΑΗΚ, επίσης πληρώνουμε τους ακολούθους οργανισμούς:
1. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ)
2. Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ)
3. Διαχειριστή Συστήματος  Διανομής (ΔΣΔ)
4. Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ)
5. Επιχορήγηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας στο Ίδρυμα Ενεργείας (ΙΕ –ΑΠΕ ΕΞΕ)
6. Επιχορήγησης Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφελείας (ΥΔΩ)
7. Εκπομπές ρυπών της ΑΗΚ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
8. Φόρος Προστεθειμένη Αξίας στην Κυπριακή Δημοκρατία (ΦΠΑ)
9. Έκτακτη Προσαύξηση  (ΑΗΚ)
10. Μέρισμα για την Κυπριακή Δημοκράτη (ΚΔ)

Από τα ανωτέρω γνωρίζουμε ότι   πληρώνουμε για (παράδειγμα για 1000 κιλοβατώρες καταναλωση ) ΙΕ –ΑΠΕ ΕΞΕ(€5.00), ΥΔΩ (€1.34), ΦΠΑ(€43.31) και Έκτακτη Προσαύξηση  (ΑΗΚ) (€16.58).
Δεν γνωρίζουμε πόσα αναλογούν για ΡΑΕΚ, ΔΣΜ,  ΔΣΔ,  ΚΟΔΑΠ, εκπομπές ρυπών, και μέρισμα για ΚΔ.
Είναι ώρα να μάθουμε τι πληρώνουμε και γιατί; 

Friday, 21 September 2012

090 ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

090 ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Αναφέρομαι στο  άρθρο στη Χαραυγής ημερομηνίας  7/03/2012  σελίδα  41  με τίτλο ¨ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ¨.
Στο αρθρο αναφέρεται ότι η CYTA διοργάνωσε εκδήλωση στην Χλώρακα με θέμα <Ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Μύθοι και πραγματικότητα>. Οι  ομιλητές ήταν  ο  Ανώτερος Ιατροφυσικός του Υπουργείου Υγείας, Λειτουργός  Πολεοδομίας του επαρχιακού γραφείου Πάφου , και Ανώτερος Λειτουργός του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος του Υπουργείου Συγκοινωνιών  και Έργων.
Δεν αμφιβάλω για την επιστημονική κατάρτιση των ανωτέρω συναδέλφων αλλά απουσίαζε ο αντίλογος.
Εγώ είμαι μεταξύ αυτών που επιμένουν ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν είναι και τόσο βλαβερά, αλλά καλό είναι μέχρι οι Βίο-μηχανικοί αποφασίσουν,  να προσέχουμε!!!
Έπρεπε να παρευρίσκονται στην ενημέρωση και επιστήμονες επίσης Κύπριοι που επιμένουν ότι τα μικρά σε μέγεθος  ηλεκτρομαγνητικά πεδία (Ε=2V/m, M=19nT, στα 40 μέτρα) που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας έχουν κακά αποτελέσματα σε ζωντανούς οργανισμούς.
Για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία χρειάζεται διάλογος!!    

    

Sunday, 16 September 2012

089 ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΝΤΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

089 ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΝΤΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016

Αναφέρομαι στο  άρθρο στη Χαραυγής ημερομηνίας  5/03/2012  σελίδα  3 με τίτλο ¨Συμφωνία για υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο¨.
Στο αρθρο αναφέρεται ότι έχει υπογραφή η συμφωνία για εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας σαν πρώτο στάδιο, για την τοποθέτηση του υποθαλασσίου καλωδίου μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας.
Ελπίζω να μην μείνουμε στην μελέτη βιωσιμότητας.
Το έργο πόντισης καλωδίου μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας πρέπει να γίνει πριν το τέλος του 2016!

Saturday, 15 September 2012

088 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

088 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Αναφέρομαι στο επώνυμο άρθρο του Πέτρου Κλεάνθους  στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας  5/05/2012  σελίδα  ¨ΑΠΟΨΕΙΣ/11¨ με τίτλο ¨Το φυσικό αέριο και θέση της Κύπρου¨.
Στο αρθρο αναφέρεται ότι ¨Η ευρύτερη  περιοχή της Μέσης Ανατολής συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου συγκεντρώνει το 40%  του παγκοσμίου  αποθέματος φυσικού αερίου¨ Είναι σωστό αν στην  Μέση Ανατολή περιλαμβάνονται η Σαουδική Αραβία, Ιράν και  Ιράκ. Αν όχι η λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή  οικονομικές ζώνες Αιγύπτου, Ισραήλ, Λιβάνου και Κύπρου έχουμε μετά βίας το 4% ( τέσσερα της εκατό) των παγκόσμιων αποθεμάτων φυσικού αερίου.
Δεν συμφωνώ ότι το φυσικό αέριο είναι το μεταβατικό  καύσιμο που θα μεταφέρει  την ανθρωπότητα από την οικολογικά καταστροφική χρήση του πετρελαίου προς την ευρεία χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Το φυσικό αέριο είναι επίσης ορυκτό όπως το κάρβουνο και  πετρέλαιο  και όλα μαζι  αποβάλουν  διοξείδιο του άνθρακα ως ακολούθως:
Για κάθε Ένα ηλεκτρολογικό kWh (Ένα κιλοβάτ-ώρα) που παράγουμε  έχουμε από κάρβουνο 0,32 kg CO2/ kWh, από πετρέλαιο  0,26 kg CO2/ kWh, και από φυσικό αέριο 0,20 kg CO2/ kWh. (βλέπε: ΙGU+Eurogas (International Gas Union +Eurogas)
Αν εφαρμόσουμε τις αποδόσεις ανά όγκο και βάρος  κτλ.  για κάθε καύσιμο θα δούμε ότι όλα πλησιάζουν στις εκπομπές τα 0,30 kg CO2/ kWh
Το φυσικό αέριο δεν είναι το μεταβατικό καύσιμο που θα μας μεταφέρει στις ανανεώσιμες πηγές ενεργειας, αλλά άλλο ένα ορυκτό καύσιμο με ισοδύναμες εκπομπές  CO2 όπως τα άλλα ορυκτά καύσιμα.


Δημοσιεύτηκε στον Φιλελεύθερο στις 18/09/2012 στην σελίδα ΔΙΑΛΟΓΟΣ  στον ¨Φ¨ /29

Friday, 14 September 2012

087 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ!!!


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

087 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ!!!

Αναφέρομαι στο  άρθρο   στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας  3/03/2012  σελίδα  12  με τίτλο ¨Νέο αιολικό πάρκο στα όρια της Κλαυδιάς¨
Το αρθρο μας πληροφορεί ότι εγκαινιάσθηκε νέο  αιολικό πάρκο στα όρια της Κλαυδιάς  που διαθέτει 21 ανεμογεννητριες ολικής ισχύς31.5 MW
Τώρα η ολική ισχύς ανεμογεννήτριων στην Κύπρο είναι 133,5 MW με
ολική παραγωγή σήμερα (13/09/2012)  340 MWh (συμφωνά με τον ΔΣΜ).
Είμαστε για κλάματα!!!

Thursday, 13 September 2012

086 ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ;


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

086 ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ;

Αναφέρομαι στο επώνυμο άρθρο του Πέτρου Α. Θεοχρίδη  στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας  3/03/2012  σελίδα  ¨Ρεπορτάζ/11¨ με τίτλο ¨ΑΗΚ: Ανοικτή η αγορά αλλά κανείς δεν έρχεται¨.
Η ΑΗΚ δηλώνει ότι μόνο 75 σεντς για κάθε ευρώ που πληρώνει ο καταναλωτής  αφορούν τα καύσιμα- τα υπόλοιπα αφορούν φόρους.
Προφανώς συνεχίζει η ΑΗΚ τα ίδια υπόλοιπα θα έχουν να πληρώσουν και οι ιδιώτες παραγωγοί και έτσι δεν έρχονται.
Ναι η αγορά ηλεκτρισμού είναι ανοικτή.
Έχουν κάνει αίτηση προς τον ΡΑΕΚ και εγκριθεί δυο  εταιρείες, και όσο  για την  τρίτη έχει κάνει αίτηση από τον Φεβρουάριο 2012.
Η πρώτη  120 MW, μας εγκατάλειψε – Δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει με τους λαβύρινθους των  κανονισμών  μας.
Η δεύτερη   50 MW, μας εγκατάλειψε δίχως δικαιολογητικό.
Η τρίτη 224 MW ακόμη δεν παρέλαβε την έγκριση από τον ΡΑΕΚ.
Επίσης έχει ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο  ότι θα τοποθετηθεί  καλώδιο 2000 MW κάτω από την θάλασσα που θα ενώσει Ισραήλ Κύπρο με την Ευρώπη.
Μετά τον ΡΑΕΚ αρχίζει ο λαβύρινθος που εκδιώκει οποίον  προσπαθήσει να κάνει ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό ή να ποντίσει καλώδιο στην θάλασσα.
Η αγορά ηλεκτρισμού είναι ανοικτή μέχρι τον ΡΑΕΚ(;) μετά  κλίνει και σφραγίζεται.


Έχει δημοσιευτεί στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας 15/09/2012 στο ¨ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΤΝ<<Φ>>/ σελίδα 35


Saturday, 8 September 2012

085 ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

085 ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Αναφέρομαι στην επιστολή  του Μιχάλη Χριστοδούλου στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας 26/02/2012  σελίδα  6 όπου επικρίνει δίκαια τους αρμόδιους για την πολιτική τους στα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Ναι έχει καταργηθεί η επιχορήγηση, η τιμη έχει μειωθεί στα 28 σεντς την κιλοβατώρα, και ελαττωθεί  η μέγιστη ισχύς στα 7 κιλοβάτ ανά εγκατάσταση.
Οι αρμόδιοι έχουν κάνει τα φωτοβολταικά ασύμφορα!
Αυτή δυστυχώς είναι η ενεργειακή μας πολιτική!
Για τα φωτοβολταικά είμαστε για κλάματα!

Saturday, 25 August 2012

084 ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΣEI Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ;


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

084 ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ   ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΣEI Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ;

Αναφέρομαι στo άρθρο της Ντόρας Χριστοδούλου   με τίτλο  ¨Στη βουλή  το  θέμα των μη αδειούχων ηλεκτρολόγων¨    στον Φιλελεύθερο στις 23/02/2012 σελίδα  ¨32/ΕΙΔΗΣΕΙΣ¨.
Στο άρθρο αναφέρεται στην διαπίστωση  ότι δεκάδες  ηλεκτρολόγοι δεν πληρούν τις προϋπόθεσης για άσκηση  επαγγέλματος.
Επανέρχομαι με την δική μου ερώτηση
 ¨Τι θα γίνει  με τις άδειες για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ  ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ που έχει εκδώσει η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία σε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ  που δεν κατέχουν τα προσόντα σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) νομοθεσία και με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/123/ΕΚ¨  
Έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα Φιλελεύθερος στις 22/05/2012
στην σελίδα 8.

83. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

83. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Δίπλα από το αρθρο ¨Ανεπάρκεια στρατηγικής για τα κοιτάσματα¨ στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας 23/02/2012  σελίδα 3/στην Επικαιρότητα  υπάρχει ένα μικρό άρθρο ¨Εκκίνηση για Ανταγωνιστές της ΑΗΚ¨.
Είναι ανακοίνωση  εταιρείας  ότι κατάθεσε αίτηση στον ΡΑΕΚ για μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού 224 MW που θα αρχίσει παραγωγή το 2014-2016.
Τους εύχομαι καλή επιτυχία.
Θέλει όμως μεγάλη προσοχή για να μην πάθουν ότι έπαθαν οι δυο προηγούμενοι. Και οι δυο με άδεια δημοσιευμένη στον τύπο από τον ΡΑΕΚ.
 Η πρώτη  120 MW, μας εγκατάλειψε – Δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν με τους λαβύρινθους των  κανονισμών  μας.
Η δεύτερη   50 MW, μας εγκατάλειψε δίχως δικαιολογητικό.
Αυτά για πληροφόρηση.

82. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

82. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Αναφέρομε στο επώνυμο άρθρο  στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας 23/02/2012  σελίδα 3/στην Επικαιρότητα  με τίτλο ¨Ανεπάρκεια στρατηγικής για τα κοιτάσματα¨  από τον Πέτρο Θεοχαρίδη  που για την ακρίβεια είναι συνέντευξη του προέδρου του ΕΤΕΚ Στέλιου Αχνιώτη.
Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ  λέγει ότι έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένες εισηγήσεις για την δημιουργία  
1) Συμβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής
2) Θεσμοθετημένου συμβουλευτικού φορέα καθορισμού στρατηγικής διαχείρισης  εθνικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων
3) Κυπριακής Εταιρείας υδρογονανθράκων
Ο πρόεδρος σε μια φράσει δημιούργησε τρεις ανεξάρτητους οργανισμούς που θα δημιουργήσουν  μαζί με  τους υφιστάμενους οργανισμούς  περαιτέρω και απεριόριστη καθυστέρηση.
Όταν οι υφιστάμενοι οργανισμοί  μαζί με τους 3 νέους  αποφασίσουν τι θα κάνουμε με το φυσικό αέριο και την ενέργεια, θα έχουν φάει όλα τα χρήματα από τα πιθανά έσοδα μέχρι το 2050  και τα δισεγγόνα μας θα καλεστούν να πληρώσουν.
Θα ήταν πιο απλό αν εκδίδαμε διεθνείς προσφορές με απλές διαδικασίες.
1. Μεταφορά (ενέργειας)  φυσικού αεριού στην Κύπρο από το τεμάχιο
    12  μέχρι τους σταθμούς ηλεκτρισμού- Σχεδιασμός, εκτέλεση
    (σε τρία χρόνια) , συντήρηση για 20 χρόνια. Πληρωμή από τα έσοδα.

Ο κύριος Αχνιώτης συνεχίζει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και  απαιτεί αναλυτική αποτύπωση της κατάστασης, ορθολογιστική  στοχοθέτηση, ευλαβική προσήλωση στους στόχους, συνεπή τήρηση των διαδικασιών, αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης και υλοποίησης των στόχων, και λήψη διορθωτικών μέτρων.

Η κατάσταση για τα ΑΠΕ  είναι ΚΟΛΑΣΗ.
 Δεν υπάρχει στόχευσει, ούτε προσήλωση, και για διαδικασίες παρακολούθησης και υλοποίησης δεν έχω λόγια να πω,  και ο Κύριος Πρόεδρος πρέπει να το γνωρίζει από πρώτο χέρι.
Πρόταση μου είναι η ακόλουθη ( έχει επανα-αναρτηθεί)
Το ένα σημείο επαφής γίνεται η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.
Επίσκεψη  στην ΑΗΚ για να του εκφέρει γνώμη για  το σημείο σύνδεσης του ΑΠΕ με το δίχτυο. Αίτηση προς ΑΗΚ, με την απάντηση   και υπογραφή όρων σύνδεσης  γίνονται τα σχεδία μελέτης   από ιδιώτες μελετητές μέλη του ΕΤΕΚ.
Ακολούθως  οι  μελέτες  αποστέλλονται με  e-mail για πληροφόρηση μόνο (όχι για χορήγηση άδειας) στους υφιστάμενος οργανισμούς. Με την απόδειξη (από το ίντερνετ) ότι τα ανωτέρω έχουν γίνει και αποσταλεί ο επιχειρηματίας υπογράφει συμφωνία πώλησης ηλεκτρισμού στην ΑΗΚ σύμφωνα με την κατά καιρούς τιμολόγια του Ιδρύματος Ενέργειας του ΥΕΒ&Τ
Αρχίζει η ανοικοδόμηση του ΑΠΕ, έλεγχος από ΑΗΚ και λειτουργία!!!  

Thursday, 23 August 2012

81. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED (22W )


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

81. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ  LED (22W )
 
Μας έχουν παραχωρηθεί δυο λαμπτήρες τύπου LED (22W ) με άδεια ελέγχου από τον κύριο …… τηλ ……. τον οποίον ευχαριστούμε.
Οι λαμπτήρες LED (22W ) έχουν ελεγχθεί και συγκριθεί με λαμπτήρα φθορισμού  58W 
Ο λαμπτήρας φθορισμού  58W  ελέχθη σύμφωνα με το κλασσικό σχέδιο ένωσης, δηλαδή- εν σειρά στραγγαλιστικό πηνίο, με λαμπτήρα και παράλληλα πυκνωτής, ενώ ο εκκινητής είναι σε παράλληλη θέση με τον λαμπτήρα.
Ο λαμπτήρας LED 22W ελέχθη σε σχέδιο με κατευθείαν ένωση στα άκρα. Δηλαδή από το κλασσικό σχέδιο λαμπτήρα φθορισμού  αφαιρέθηκε το στραγγαλιστικό πηνίο (chuck), ο πυκνωτής (condenser)  και ο εκκινητής(starter)

1.     Με τον μετρητή BRENNESTUHL PM 230 έχει μετρηθεί η τάσης συχνότητα έντασης Cos φ και ισχύς.  Στις μετρήσεις ισχύς φαίνεται καθαρά ότι ο λαμπτήρας τύπου φθορισμού 58W   χρειάζεται  περισσότερη ενέργεια ενώ οι LED λιγότερη.
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ
WATTAGE AND CURRENT METER –BRENNESTUHL PM 230
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
Τάσης
   V
Συχνότητα
   Ηz
Έντασης
   Α
Cos φ
Ισχύς
  W
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W – ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ
234
  50
  0,32
  0,97
 72,60
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 22W
233
50
0,09
1
21,05

2.     Με τον μετρητή MULTI-FUNCTION CEM DT-8820 41N1 μετρήθηκε η δέσμη φωτός θερμοκρασία , σχετική υγρασία και θόρυβος  σε απόσταση ενός μέτρου από τον λαμπτήρα. Από τα αποτελέσματα πρέπει να αφαιρεθούν τα δεδομένα του περιβάλλοντος. Στην δέσμη φωτισμού φαίνεται ότι ο  GLS  φωτίζει πολύ λιγότερο από τον λαμπτήρα φθορισμού και LED

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ
MULTI-FUNCTION ENVIROMENTAL METER        
CEM DT-8820 41N1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
Δέσμη .Φωτός.
   lux
Θερμοκρασία.  
 C
Σχετική . Υγρασία
     %
Θόρυβος
    dB
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
  19,08
32,1
34,3
30,8
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W – ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ
 432
32,1
34,3
30,8
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 22W
740
32,1
41
30,8

3.     Με τον μετρητή LASER RAD. CEM DT-880B μετρήθηκε θερμοκρασία στον λαμπτήρα.
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ
LASER RAD. CEM DT-880B
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
    C
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ-CHUCK  C
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ


ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W – ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ
40,5
42
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 22W
32
----------------

4.     Με τον μετρητή GIGAHERTZ SOL. GmbH ME-3030B μετρήθηκαν τα μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία σε μια απόσταση 1. μέτρου. Φαίνεται καθαρά ότι οι λαμπτήρες τύπου LED εκπέμπουν αυξημένα  ηλεκτρικά πεδία ενώ ο λαμπτήρας φθορισμού αυξημένα μαγνητικά  πεδία εν σχέση με το περιβάλλον.

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ
ELECTROSTRESS ANALYZER
GIGAHERTZ SOL. GmbH ME-3030B
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
Μαγνητικά . Πεδία
   nT
Ηλεκτρικά . Πεδία
 V/m
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
17
 3
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W – ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ
87
 9
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 22W
20
12

5.     Με τον μετρητή CLAMP METERTECPEL DCM-032 μετρήθηκε η ένταση μετά τον μετρητή BRENNESTUHL PM 230 και επιβεβαιώθηκε η ένδειξη

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ
CLAMP METER – TECPEL DCM-032
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
Ι  (Α)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W – ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ
0,334
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 22W
0,081

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Όταν αλλάζεται ο κλασσικός λαμπτήρας φθορισμού σε λαμπτήρα LED πρέπει να αφαιρείτε ο εκκινητής (starter) το στραγγαλιστικό πηνίο (chuck) και ο πυκνωτής ( condenser)  για καλύτερα αποτελέσματα και αποφυγή δυστυχημάτων.