Saturday, 28 January 2012

042 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΙΝΗΣ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229 FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy
http://parpaseng.blogspot.com

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΙΝΗΣ.

Αναφορικά με τα άρθρο ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΙΝΗΣ ενημερωτικό Δελτίο του ΕΤΕΚ τεύχος 149, Οκτώβριος 2011 σελίδα 12, πρέπει να σας πληροφορήσω ότι βρίσκομε σε απόλυτη συμφωνία μαζί σας.
Το μόνο που πρέπει το νομοσχέδιο να περιλαμβάνει κάποιες δικλείδες που θα απαγορεύει στους συνάδελφους που εργάζονται στον δημόσιο και ημικρατικό τομέα να έχουν εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.
Επίσης τι θα κάμουμε με τους εκλεγμένους συναδέλφους, π.χ. δημάρχους και βουλευτές.
Θα συνεχίζουν να είναι συνεταίροι σε εταιρείες με την ανάληψη καθηκόντων;
Πρέπει το νομοσχέδιο να συμπεριλαμβάνει κάτι και για αυτούς.
Μην ξεχάσετε ότι το νομοσχέδιο πρέπει να παρουσιαστεί σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ σε σύσκεψης μελών του ΕΤΕΚ πριν να παρουσιαστεί στην βουλή.

Wednesday, 25 January 2012

041 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229 FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy
http://parpaseng.blogspot.com

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Αναφέρομε στο άρθρο στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας 19/11/2011 με τίτλο ¨ΣΤΟ 20% ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΤΕΣ.
Σύμφωνα με γραφική παράσταση που δημοσιεύει ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς στο διαδίκτυο οι Ορείτες στις 18/11/2011 δεν παρήγαγαν περισσότερο από 2% της ολικής ημερήσιας παραγωγής που μπορούσαν να παράγουν.
Ολική δυνατή παραγωγή είναι 82ΜW X 24 hours = 1968 ΜWh.
Ολική παραγωγή κατά την ημέρα αυτή ήταν κατά πολύ πιο κάτω το 20% που αναφέρεται στο άρθρο.
Πρέπει να πούμε ότι κατά τις μικρές νυκτερινές ώρες για περίπου 15 λεπτά παρήγαγαν τα αναφερόμενα στο άρθρο 15-20ΜW, το οποίο είναι 18-24% της στιγμιαίας παραγωγής.
Η στιγμιαία παραγωγή δεν είναι η ολική παραγωγή. Είναι διαφορετικά πράγματα.
Τώρα- δηλαδή στις 18/01/2012 η ολική δυνατή παραγωγή είναι
= (82ΜW Ορείτες +20ΜW Αγία Άννα) X 24 hours = 2448 ΜWh.
Παρήγαγαν και τα δυο πάρκα περίπου 105 ΜWh δηλαδή 4,29% της ολικής παραγωγής που μπορούσαν να παράγουν.
Ναι πράγματι η ώρα 0,45 παρήγαν και τα δυο πάρκα 15ΜW το οποίο είναι 15% της στιγμιαίας παραγωγής.
Έτσι περίπου είναι και για τις άλλες μέρες.
Δεν κακίζω ότι οι ανεμογεννήτριες δεν παράγουν όσο πρέπει, και δεν συμφέρουν. Όλα τα δεδομένα ήταν γνωστά και η παραγωγή είναι αυτή που αναμενόταν.
Αναμενόταν τα δεδομένα της εξίσωσης Bernoulli.(1700-1782)
Κανείς μέχρι τώρα δεν έχει αμφισβητήσει τις εξισώσεις του
Δηλαδή στην μέση ετήσια ταχύτητα του αέρα 4 m/s για τα κυπριακά δεδομένα η ολική ενέργεια του αέρα είναι 39,2W/m2.
Για σύγκριση:
Στην κοιλάδα των ανέμων στην Κρήτη σε μέση ταχύτητα του αέρα 14 m/s η ολική ενέργεια του αέρα είναι 1682W/m2.
Οι λειτουργεί της κυβέρνησης ή οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν δίνουν δεδομένα για τεχνικά προβλήματα.

Tuesday, 17 January 2012

040 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΑΡΠΑ-ΚΟΛΛΑ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229 FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy
http://parpaseng.blogspot.com

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΑΡΠΑ-ΚΟΛΛΑ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Το παρών άρθρο είναι σε απάντηση του ενυπόγραφου άρθρου με την ίδια ονομασία που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Φιλελεύθερος στις 11 Αυγούστου 2011, από τον κύριο Βάσο Βασιλείου.
Τα πράγματα ήταν και είναι πολύ χειρότερα από το ότι περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Ακόμη και υπεύθυνη δήμοι που η νομοθεσία τους όρισε θεματοφύλακες τις νομοθεσίας παρανομούν.
Θα προσπαθήσω να εξηγήσω.
Καταστηματάρχης έχει τοποθετήσει την μικρή γεννήτρια στην αυλή της πολυκατοικίας. Όταν δεν έχει ρεύμα, διακόπτη την παροχή από ΑΗΚ, βάζει την φίσια στην πρίζα και εκκεινά την γεννήτρια. Όταν έρθει το ρεύμα σταματά την γεννήτρια, αφέρει την φίσια από την πρίζα και ανοίγει την παροχή από ΑΗΚ.
Σταθμός βενζίνης έχει ενώσει στο κάτω μέρος του Γενικού Διακόπτη (ELCB) μια αρκετά μεγάλη γεννήτρια. Επειδή τα δυο καλώδια δεν τα χωρούσαν στο τερματικό του ELCB , έκοψαν και αρκετά τελλούδια του καλωδίου. Τον οπλισμό του καλωδίου, στον διακόπτη της ΑΗΚ και στον διακόπτη της γεννήτριας, είναι κομμένα και δεν τερματίζονται πουθενά. Δεν υπάρχει συνέχεια στην γείωση. Όταν δεν έχει ρεύμα, διακόπτη την παροχή από την ΑΗΚ, ξεκινά την γεννήτρια και ανοίγει τον διακόπτη της γεννήτριας. Όταν έρθει το ρεύμα, σταματά την γεννήτρια, διακόπτη τον γενικό της γεννήτριας και ανοίγει τον διακόπτη της ΑΗΚ. Το καλώδιο που ενώνει την γεννήτρια και την ΑΗΚ παραμένει υπό τάση.
Αυτές είναι τυπικές παρανομίες στον ιδιωτικό τομέα.
Στο δημαρχείο 1 αποφάσισαν να τοποθετήσουν κεντρικό σύστημα UPS (Uninterruptible Power Supply). Τοποθέτησαν το UPS πάνω σε ένα τραπέζι. Συσσωρευτές ανοικτού τύπου κάτω από το τραπέζι. Μια φίσια 13 Α τοποθετήθηκε σε μια πρίζα , και ενώθηκε η παροχή στο UPS. Από τον UPS άλλο ένα extension με τέσσερις πρίζες και πάνω στο extension άλλο ένα extension με άλλες 4 πρίζες. Πάνω στις 7 πρίζες έχει άλλα extension που ενώνουν διάφορους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συσκευές.
Στο δημαρχείο 2 αποφάσισαν να τοποθετήσουν γεννήτρια για να τραβά μόνο τα κλιματιστικά. Η αρκετά μεγάλη γεννήτρια τοποθετήθηκε στο υπόγειο. Το φουγάρο έφθασε μέχρι το μεσοπάτωμα. Όλη η καπνιά και το διοξείδιο του άνθρακα διασκορπόταν μέσο του κλιματιστικού μέσα στο δημαρχείο. Το φουγάρο του δημαρχείου από την γεννήτρια είναι στην ιδία θέση μέχρι τώρα.
Στο δημαρχείο 3 επίσης αποφάσισαν να τοποθετήσουν γεννήτρια. Όλα τα έκαμαν καλά. Έβαλαν αυτόματο διακόπτη μεταφοράς και όλα τα αναγκαία προστατευτικά. Το πρόβλημα είναι στον αυτόματο διακόπτη μεταφοράς-υπάρχει ηλεκτρική ένωση αλλά δεν υπάρχει μηχανική ένωση. Έτσι μπορεί ένας διακόπτης να κολλήσει και η τάση της ΑΗΚ να μεταπηδήσει στην γεννήτρια ή ανάποδα.
Όλους και άλλους με δική μου πρωτοβουλία προσπάθησα να τους εξηγήσω ή τους πρότεινα να αποταθούν σε δικούς τους συμβούλους ή και αδειούχους ηλεκτρολόγους για να διορθώσουν τις παρατυπίες. Η απάντηση από όλους είναι ότι την εγκατάσταση την έκαναν ¨καλοί ηλεκτρολόγοι που ξερόυν τι κάνουν¨
Πρέπει να επέμβει η Ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία ή και το τμήμα Επιθεώρησης εργασίας, αυτόβουλα που έχουν την νομοθεσία μαζί τους για να διορθωθούν όλες οι άνω παρανομίες καθώς και πολλές άλλες.

Wednesday, 11 January 2012

039 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229 FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy
http://parpaseng.blogspot.com

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Η ακόλουθη επιστολή γράφτηκε και στάλθηκε στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο στις 18/07/1996.
Μέχρι τώρα δεν υπάρχει απαντήσει!!!
------------------------------------------------------------------------------------
<Κυρίους ΕΤΕΚ ΑΡ ΕΠ.1542
18/7/1996

Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Αναφέρομαι στην επίσκεψη μου στα γραφεία σας στις 17/7/1996 και παραθέτω τα ακολουθά προβλήματα του αδικημένου κλάδου των ηλεκτρολόγων μηχανικών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1.
Ο κλάδος είναι ο μοναδικός που πληρώνει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στις ακόλουθες τρεις αρχές:
Α) Ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία του υπουργείου συγκοινωνιών και έργων, βάση του περί ηλεκτρισμού κανονισμού 1946/1976/
κανονισμός 53/14(ε).
Β) Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου βάση των περί τηλεπικοινωνιών κανονισμών του 1973.
Γ) Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

Επίσης θέλω να διευκρινίσω ότι για υποβολή σχεδίων στη ΑΗΚ, ΑΤΗΚ για έλεγχο ή έγκριση χρειάζονται τα πιστοποιητικά που εκδίδουν το ΗΜΥ και ΑΤΗΚ και κανένα πιστοποιητικό του ΕΤΕΚ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2
Η ετησία συνδρομή και δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος στο ΕΤΕΚ είναι πολύ υψηλή. Έπρεπε το ετήσιο ποσό να μην υπερβαίνει το ολικό ποσό που πληρώνουμε στην ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία και στη ΑΤΗΚ αν θα αντικαθίσταντο με νέα άδεια από ΕΤΕΚ. Δεν είναι θεμιτό από μια μέρα στην άλλη να αυξάνονται οι άδειες κατά πέντε φορές.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
Οι μελέτες-σχέδια ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στον ιδιωτικό τομέα γίνονται κατά 80% από ΜΗ ηλεκτρολόγους μηχανικούς και κατά 20% από γραφεία μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συναδέλφους του κρατικού και ημικρατικού τομέα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4
Η επίβλεψη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στον ιδιωτικό τομέα από ηλεκτρολόγους μηχανικούς ακόμη και σε μεγάλα έργα είναι αμελητέα.

Διατελώ

Γ.Τ.ΠΑΡΠΑΣ>
------------------------------------------------------------------------------------

Τα προβλήματα συνεχίζουν και τα παραθέτω για πληροφόρηση και λύση:
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 και ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2
Ο κλάδος είναι ο μοναδικός που πληρώνει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στις ακόλουθες τρεις αρχές:
Α) Ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία του υπουργείου
συγκοινωνιών και έργων, βάση του περί ηλεκτρισμού
κανονισμού 1946/1976/κανονισμός 53/14(ε). (κάθε Ιανουάριο) € 8,50
Β) Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου βάση των περί
τηλεπικοινωνιών κανονισμών του 1973.
(Θα πληρώσω τον Φεβρουάριο) €
Γ) Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.
(κάθε Νοέμβριο) € 130,00
Επίσης θέλω να διευκρινίσω ότι για υποβολή σχεδίων στη ΑΗΚ, ΑΤΗΚ για έλεγχο ή έγκριση ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ να χρειάζονται τα πιστοποιητικά που εκδίδουν το ΗΜΥ και ΑΤΗΚ και κανένα πιστοποιητικό του ΕΤΕΚ.
Εδώ θέλω να πληροφορήσω ότι για υποβολή σχεδίων για άδεια οικοδομής χρειάζεται η άδεια του ΕΤΕΚ
Χρειάζονται επίσης το Έντυπα βεβαιώσεων δυνάμει του άρθρου 8 Α, του περί οδών και οικοδομών νόμου και Εξουσιοδότηση εντολέα σε εγγεγραμμένους μηχανικούς για παροχή υπηρεσιών κανονισμός 4(2) των περί δεοντολογίας των μελών
του ΕΤΕΚ κανονισμών € 10,00
Θέλω να κακίσω ότι με την αύξηση του κόστους έχει αυξηθεί και η γραφειοκρατία.
Το πρόβλημα 1και 2 δεν έχει λυθεί αλλά έχει επαυξηθεί

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
<Οι μελέτες-σχέδια ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στον ιδιωτικό τομέα γίνονται κατά 80% από ΜΗ ηλεκτρολόγους μηχανικούς και κατά 20% από γραφεία μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συναδέλφους του κρατικού και ημικρατικού τομέα.>
Ναι συνεχίζονται να γίνονται κατά 5% από ΜΗ ηλεκτρολόγους μηχανικούς και κατά 80% από μελετητές ηλεκτρολογικών έργων και 15% συναδέλφους του κρατικού και ημικρατικού τομέα.
Έχει γίνει αξιόλογη πρόοδος αλλά το πρόβλημα 3 παραμένει. Πρέπει το ΕΤΕΚ να απομονώσει το 20% που δεν είναι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ή δεν δικαιούνται να κάνουν μελέτες.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4
<Η επίβλεψη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στον ιδιωτικό τομέα από ηλεκτρολόγους μηχανικούς ακόμη και σε μεγάλα έργα είναι αμελητέα.>
Τα τελευταία δυο χρόνια γινόταν κάποια τυπική επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων μέχρι που η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ το ΕΤΕΚ και το Υπουργείο εσωτερικών ακύρωσε την επίβλεψη παρανομώντας ως προς την ΕΤΕΚ νομοθεσία και το Ευρωπαϊκό κεντημένο για την Δημόσια Διαβούλευση. Τώρα δεν γίνεται καμιά επίβλεψη, έχουν αναλάβει οι αρχιτέκτονες την επίβλεψη τον ηλεκτρολογικών έργων.
Το πρόβλημα 4 δεν έχει λυθεί έχει επαυξηθεί.
ΠΙΟΣ ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΤΑ ΑΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ;