Sunday, 23 September 2012

091 ΠΟΣΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΗΚ.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

091 ΠΟΣΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΜΕ
      ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΗΚ.
Αναφέρομαι στο  άρθρο   στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας  7/03/2012  σελίδα  13  με τίτλο ¨Λάθη που αύξησαν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος¨   του  Μιχαήλ Αντωνίου –πρώην εκτελεστικού διευθυντή της ΑΗΚ.
Θέλω πρώτα να σημειώσω ότι συμφωνώ απόλυτα με το άρθρο.
Έχει καιρό που υποπτευόμουν ότι στον λογαριασμό της ΑΗΚ βρίσκονται και άλλοι οργανισμοί .
Ο κύριος Αντωνίου τα έβαλε όλα στην θέση τους.

Στον λογαριασμό που λαμβάνουμε από την ΑΗΚ, επίσης πληρώνουμε τους ακολούθους οργανισμούς:
1. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ)
2. Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ)
3. Διαχειριστή Συστήματος  Διανομής (ΔΣΔ)
4. Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ)
5. Επιχορήγηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας στο Ίδρυμα Ενεργείας (ΙΕ –ΑΠΕ ΕΞΕ)
6. Επιχορήγησης Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφελείας (ΥΔΩ)
7. Εκπομπές ρυπών της ΑΗΚ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
8. Φόρος Προστεθειμένη Αξίας στην Κυπριακή Δημοκρατία (ΦΠΑ)
9. Έκτακτη Προσαύξηση  (ΑΗΚ)
10. Μέρισμα για την Κυπριακή Δημοκράτη (ΚΔ)

Από τα ανωτέρω γνωρίζουμε ότι   πληρώνουμε για (παράδειγμα για 1000 κιλοβατώρες καταναλωση ) ΙΕ –ΑΠΕ ΕΞΕ(€5.00), ΥΔΩ (€1.34), ΦΠΑ(€43.31) και Έκτακτη Προσαύξηση  (ΑΗΚ) (€16.58).
Δεν γνωρίζουμε πόσα αναλογούν για ΡΑΕΚ, ΔΣΜ,  ΔΣΔ,  ΚΟΔΑΠ, εκπομπές ρυπών, και μέρισμα για ΚΔ.
Είναι ώρα να μάθουμε τι πληρώνουμε και γιατί; 

Friday, 21 September 2012

090 ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

090 ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Αναφέρομαι στο  άρθρο στη Χαραυγής ημερομηνίας  7/03/2012  σελίδα  41  με τίτλο ¨ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ¨.
Στο αρθρο αναφέρεται ότι η CYTA διοργάνωσε εκδήλωση στην Χλώρακα με θέμα <Ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Μύθοι και πραγματικότητα>. Οι  ομιλητές ήταν  ο  Ανώτερος Ιατροφυσικός του Υπουργείου Υγείας, Λειτουργός  Πολεοδομίας του επαρχιακού γραφείου Πάφου , και Ανώτερος Λειτουργός του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος του Υπουργείου Συγκοινωνιών  και Έργων.
Δεν αμφιβάλω για την επιστημονική κατάρτιση των ανωτέρω συναδέλφων αλλά απουσίαζε ο αντίλογος.
Εγώ είμαι μεταξύ αυτών που επιμένουν ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν είναι και τόσο βλαβερά, αλλά καλό είναι μέχρι οι Βίο-μηχανικοί αποφασίσουν,  να προσέχουμε!!!
Έπρεπε να παρευρίσκονται στην ενημέρωση και επιστήμονες επίσης Κύπριοι που επιμένουν ότι τα μικρά σε μέγεθος  ηλεκτρομαγνητικά πεδία (Ε=2V/m, M=19nT, στα 40 μέτρα) που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας έχουν κακά αποτελέσματα σε ζωντανούς οργανισμούς.
Για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία χρειάζεται διάλογος!!    

    

Sunday, 16 September 2012

089 ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΝΤΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

089 ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΝΤΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016

Αναφέρομαι στο  άρθρο στη Χαραυγής ημερομηνίας  5/03/2012  σελίδα  3 με τίτλο ¨Συμφωνία για υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο¨.
Στο αρθρο αναφέρεται ότι έχει υπογραφή η συμφωνία για εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας σαν πρώτο στάδιο, για την τοποθέτηση του υποθαλασσίου καλωδίου μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας.
Ελπίζω να μην μείνουμε στην μελέτη βιωσιμότητας.
Το έργο πόντισης καλωδίου μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας πρέπει να γίνει πριν το τέλος του 2016!

Saturday, 15 September 2012

088 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

088 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Αναφέρομαι στο επώνυμο άρθρο του Πέτρου Κλεάνθους  στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας  5/05/2012  σελίδα  ¨ΑΠΟΨΕΙΣ/11¨ με τίτλο ¨Το φυσικό αέριο και θέση της Κύπρου¨.
Στο αρθρο αναφέρεται ότι ¨Η ευρύτερη  περιοχή της Μέσης Ανατολής συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου συγκεντρώνει το 40%  του παγκοσμίου  αποθέματος φυσικού αερίου¨ Είναι σωστό αν στην  Μέση Ανατολή περιλαμβάνονται η Σαουδική Αραβία, Ιράν και  Ιράκ. Αν όχι η λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή  οικονομικές ζώνες Αιγύπτου, Ισραήλ, Λιβάνου και Κύπρου έχουμε μετά βίας το 4% ( τέσσερα της εκατό) των παγκόσμιων αποθεμάτων φυσικού αερίου.
Δεν συμφωνώ ότι το φυσικό αέριο είναι το μεταβατικό  καύσιμο που θα μεταφέρει  την ανθρωπότητα από την οικολογικά καταστροφική χρήση του πετρελαίου προς την ευρεία χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Το φυσικό αέριο είναι επίσης ορυκτό όπως το κάρβουνο και  πετρέλαιο  και όλα μαζι  αποβάλουν  διοξείδιο του άνθρακα ως ακολούθως:
Για κάθε Ένα ηλεκτρολογικό kWh (Ένα κιλοβάτ-ώρα) που παράγουμε  έχουμε από κάρβουνο 0,32 kg CO2/ kWh, από πετρέλαιο  0,26 kg CO2/ kWh, και από φυσικό αέριο 0,20 kg CO2/ kWh. (βλέπε: ΙGU+Eurogas (International Gas Union +Eurogas)
Αν εφαρμόσουμε τις αποδόσεις ανά όγκο και βάρος  κτλ.  για κάθε καύσιμο θα δούμε ότι όλα πλησιάζουν στις εκπομπές τα 0,30 kg CO2/ kWh
Το φυσικό αέριο δεν είναι το μεταβατικό καύσιμο που θα μας μεταφέρει στις ανανεώσιμες πηγές ενεργειας, αλλά άλλο ένα ορυκτό καύσιμο με ισοδύναμες εκπομπές  CO2 όπως τα άλλα ορυκτά καύσιμα.


Δημοσιεύτηκε στον Φιλελεύθερο στις 18/09/2012 στην σελίδα ΔΙΑΛΟΓΟΣ  στον ¨Φ¨ /29

Friday, 14 September 2012

087 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ!!!


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

087 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ!!!

Αναφέρομαι στο  άρθρο   στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας  3/03/2012  σελίδα  12  με τίτλο ¨Νέο αιολικό πάρκο στα όρια της Κλαυδιάς¨
Το αρθρο μας πληροφορεί ότι εγκαινιάσθηκε νέο  αιολικό πάρκο στα όρια της Κλαυδιάς  που διαθέτει 21 ανεμογεννητριες ολικής ισχύς31.5 MW
Τώρα η ολική ισχύς ανεμογεννήτριων στην Κύπρο είναι 133,5 MW με
ολική παραγωγή σήμερα (13/09/2012)  340 MWh (συμφωνά με τον ΔΣΜ).
Είμαστε για κλάματα!!!

Thursday, 13 September 2012

086 ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ;


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

086 ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ;

Αναφέρομαι στο επώνυμο άρθρο του Πέτρου Α. Θεοχρίδη  στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας  3/03/2012  σελίδα  ¨Ρεπορτάζ/11¨ με τίτλο ¨ΑΗΚ: Ανοικτή η αγορά αλλά κανείς δεν έρχεται¨.
Η ΑΗΚ δηλώνει ότι μόνο 75 σεντς για κάθε ευρώ που πληρώνει ο καταναλωτής  αφορούν τα καύσιμα- τα υπόλοιπα αφορούν φόρους.
Προφανώς συνεχίζει η ΑΗΚ τα ίδια υπόλοιπα θα έχουν να πληρώσουν και οι ιδιώτες παραγωγοί και έτσι δεν έρχονται.
Ναι η αγορά ηλεκτρισμού είναι ανοικτή.
Έχουν κάνει αίτηση προς τον ΡΑΕΚ και εγκριθεί δυο  εταιρείες, και όσο  για την  τρίτη έχει κάνει αίτηση από τον Φεβρουάριο 2012.
Η πρώτη  120 MW, μας εγκατάλειψε – Δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει με τους λαβύρινθους των  κανονισμών  μας.
Η δεύτερη   50 MW, μας εγκατάλειψε δίχως δικαιολογητικό.
Η τρίτη 224 MW ακόμη δεν παρέλαβε την έγκριση από τον ΡΑΕΚ.
Επίσης έχει ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο  ότι θα τοποθετηθεί  καλώδιο 2000 MW κάτω από την θάλασσα που θα ενώσει Ισραήλ Κύπρο με την Ευρώπη.
Μετά τον ΡΑΕΚ αρχίζει ο λαβύρινθος που εκδιώκει οποίον  προσπαθήσει να κάνει ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό ή να ποντίσει καλώδιο στην θάλασσα.
Η αγορά ηλεκτρισμού είναι ανοικτή μέχρι τον ΡΑΕΚ(;) μετά  κλίνει και σφραγίζεται.


Έχει δημοσιευτεί στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας 15/09/2012 στο ¨ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΤΝ<<Φ>>/ σελίδα 35


Saturday, 8 September 2012

085 ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

085 ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Αναφέρομαι στην επιστολή  του Μιχάλη Χριστοδούλου στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας 26/02/2012  σελίδα  6 όπου επικρίνει δίκαια τους αρμόδιους για την πολιτική τους στα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Ναι έχει καταργηθεί η επιχορήγηση, η τιμη έχει μειωθεί στα 28 σεντς την κιλοβατώρα, και ελαττωθεί  η μέγιστη ισχύς στα 7 κιλοβάτ ανά εγκατάσταση.
Οι αρμόδιοι έχουν κάνει τα φωτοβολταικά ασύμφορα!
Αυτή δυστυχώς είναι η ενεργειακή μας πολιτική!
Για τα φωτοβολταικά είμαστε για κλάματα!