Wednesday, 10 October 2012

095 ΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΣΥΣΤΗΜΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

095 ΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΣΥΣΤΗΜΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Αναφέρομαι στο  άρθρο στη Χαραυγή    ημερομηνίας  14/03/2012  σελίδα  13-Ειδήσεις-Ρεπορτάζ   με τίτλο ¨Ομόφωνα στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για ΑΠΕ¨.
Το  άρθρο μας πληροφορεί ότι η ολομέλεια της βουλής θα ψηφίσει (έχει ψηφίσει) ομόφωνα τον νόμο για προώθηση και ενθάρρυνση την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Επίσης ψηφίστηκε η αύξησης του τέλους  του ταμείου ΑΠΕ από 0.44 σε 0.50 σεντς ανά kWh κατανάλωσης.
Συμπεριλαμβάνεται πληροφορία ότι το 15% του ταμείου ΑΠΕ θα  χρησιμοποιηθεί για τα μικρά φωτοβολταϊκά μέχρι 7kWp,  και 32ΜW θα  παραχωρηθούν  για μικρά και μεσαία πάρκα.
Ακολούθως μετά από αρκετό χρόνο από τον νόμο της βουλής η
Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ έκδωσε τις αιτήσεις, όπου αναφέρεται τελευταία ημερομηνία υποβολής είναι 31/10/2012, και ελαττώνει την συνολική ισχύ για μικρά συστήματα από 32 ΜW σε 3 ΜW.
Δηλαδή 3 ΜW δια  7kWp μπορούν φέτος μόνο 430 κατοικίες να χρησιμοποιήσουν αυτό το σχέδιο.
Η χορηγία που υπήρχε παλαιοτέρα ακυρώνεται, αλλά δίνει τιμή  28 σεντς ανά kWh παραγομένης ενέργειας.
Η ημερομηνία που κλίνει το σχέδιο είναι σε 20 μέρες.
Δεν γνωρίζω πόσες κατοικίες έχουν χρησιμοποιήσει  αυτό το σχέδιο.
Δεν γνωρίζω τι ποσό αντιπροσωπεύει το 15% του ταμείου ΑΠΕ.
Δεν γνωρίζω γιατί η ολική ισχύς από 32 ΜW έχει ελαττωθεί σε  3 ΜW.
Δεν γνωρίζω γιατί χάθηκε η χορηγία.
Δεν γνωρίζω πως  αποφασίστηκε τιμη  28 σεντς ανά kWh παραγομένης ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Η ΑΗΚ μας χρεώνει με 30 σεντς ανά kWh
Ποιος γνωρίζει που χαθήκαν τα μικρά συστήματα φωτοβολταϊκών.

Sunday, 7 October 2012

094 ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΑ ΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΤΕΚ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

094 ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΑ ΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΤΕΚ

Αναφέρομαι στο  άρθρο στην Χαραυγή    ημερομηνίας  13/03/2012  σελίδα  
32-Οικονομικά   με τίτλο ¨Κανένας έλεγχος σε μηχανήματα από Τελωνείο¨.

Ναι έτσι είναι. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στα ηλεκτρικά και μηχανολογικά μηχανήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και από τρίτες χώρες (γίνεται δειγματοληπτικά;) επειδή οι τελώνες δεν γνωρίζουν τι να ελέγξουν, δεν είναι η δουλειά τους και συμφωνώ απόλυτα ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα για πλήρη έλεγχο.

Στο άρθρο ακολουθεί κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω.
<<Τα αρμόδια τμήματα  θα πρέπει να ετοιμάσουν και να καταθέσουν εισηγήσεις και κανονισμούς ενώπιον της επιτροπής (ποιας επιτροπής;)>>

Υπάρχουν οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί  που διέπουν όλες τις λεπτομέρειες, από την εισαγωγή την εγκατάσταση, μέχρι  την συντήρηση.

Υπάρχει ο περί ΕΤΕΚ νομοθεσία με καταλόγους από  Ελεγκτές,  Πραγματογνώμονες κτλ. Υπάρχει επίσης δελτίο αμοιβών.

Το τελωνείο θα μπορούσε να καλεί ένα  ελεγκτή / πραγματογνώμονα ηλεκτρολόγο μηχανικό μέσο του ΕΤΕΚ για να ελέγξει τα εισαγόμενα προϊόντα και να εκφέρει γνώμη.
Τα ηλεκτρολογικά μηχανήματα στο τελωνείο να τα ελέγχουν ηλεκτρολόγοι μηχανικοί μέλη του ΕΤΕΚ 

Wednesday, 3 October 2012

093 ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

093 ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

Αναφέρομαι στο  άρθρο στην Χαραυγή  στον  ημερομηνίας  9/03/2012  σελίδα  10  με τίτλο ¨Πρόνοια για τα μηχανήματα των αισθητικών¨   της  Μαρίνας Κούμαστα.
Μέχρι τώρα δεν βλέπω στον τύπο πως και γιατί έπαθε ηλεκτροπληξία η  48 χρόνη στο Δάλι.

Επανέρχομε με παλαιότερη μου εισήγηση:  

Στα υποστατικά που έχουν ηλεκτρικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται από πελάτες να γίνεται ετήσιος έλεγχος  από ιδιώτες ηλεκτρολόγους μηχανικούς μέλη του ΕΤΕΚ και για την ώρα είναι και κάτοχοι  άδειας της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας (ΗΜΥ), και να εκδίδεται πιστοποιητικό.(πιστοποιητικό να είναι κάτω από την ομπρέλα του ΕΤΕΚ)
Έχω εντοπίσει τα ακόλουθα υποστατικά που τα μηχανήματα τους χρησιμοποιούνται από πελάτες  και είναι:
1. Γυμναστήρια
2. Ινστιτούτα  αισθητικής
3. Ινστιτούτα  μασάς
4. Ινστιτούτα αδυνατίσματος
5. Λούνα πάρκα
6. Υποστατικά με διαδίκτυο-ίντερνετ
7. άλλα που δεν έχω εντοπίσει.

Το πιστοποιητικό θα περιέχει.
1.Ονομασια, διεύθυνση, του ελεγχόμενου υποστατικού ημερομηνία
   εκδόσεως (διάρκεια πιστοποιητικού 12 μήνες)
2. Όνομα ελεγκτή, αριθμό ΕΤΕΚ, αριθμό ΗΜΥ, Υπογραφή, σφραγίδα
    ελεγκτή.
3. Δεδομένα γενικού διακόπτη.
4.Αποτελεσματα ελέγχου γενικού διακόπτη 
5. Δεδομένα τοπικού (επιμέρους) διακόπτη
6. Αποτελέσματα ελέγχου τοπικού (επιμέρους) διακόπτη
7. Αποτελέσματα ελέγχου σε όλους τους ρευματοδότες υποστατικού
8. Για τα κινητά μηχανήματα που τοποθετούνται σε ρευματοδότες το
    άνω πιστοποιητικό δεν θα ισχύ. Να παρουσιάζεται ετήσιο
    πιστοποιητικό από των εισαγωγέα.


Το ΕΤΕΚ να ορίσει  τις αμοιβές των ελεγκτών.
Τα άνω πιστοποιητικά θα δίνονται από ιδιοκτήτες υποστατικών στους οργανισμούς αδειοδότισης για την έκδοση της ετήσιας άδειας λειτουργίας. Για παράδειγμα τα γυμναστήρια στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για αισθητικής,  μασάς και αδυνατίσματος στο Υπουργείο Υγείας, για λούνα πάρκα και διαδίκτυο-ίντερνετ στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.
Δεν πρέπει να επαναληφθούν δυστυχήματα με ηλεκτροπληξία


Έχει δημοσιευθεί στην Χαραυγή στις 6/10/2012

Monday, 1 October 2012

092 ΜΙΚΡΟ ΜΙΝΙ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ)


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

092 ΜΙΚΡΟ ΜΙΝΙ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ)

Βλέπουμε στην τηλεόραση και διαβάζουμε στον τύπο για τεράστια έργα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας(ΑΠΕ)   με εκατοντάδες μεγαβάτ ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και ακόμη υδροηλεκτρικές γεννήτριες.
Όλα είναι καλά αν γίνουν.
Τι θα κάνει ένας απλός  πολίτης που δεν έχει τόσα λεφτά για αυτά τα τεράστια έργα. Υπάρχουν  τα λεγόμενα μίκρο-μίνι έργα για ανανεώσιμες πηγές ενεργειας (ΑΠΕ)  που ο καθένας μας μπορεί να επενδύσει και να τοποθετήσει  σε ένα μικρό σπίτι ή διαμέρισμα.

Ακολουθούν μίκρο-μίνι   έργα.

1. Ηλιακός Θερμοσίφωνας (για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης)
 Ο ηλιακός θερμοσίφωνας με δυο πλαίσια και θερμοσίφωνα 200lt αν και δεν γνωρίζουμε πόσο ηλεκτρισμό καταναλώνει και πόση θερμική ενέργεια προμηθεύει στην κατοικία μας, είναι η πιο κοινή ΑΠΕ που μπορούμε να τοποθετήσουμε στην στέγη μας. Ο θεωρητικός ή αληθινός  χρόνος απόσβεσης μας είναι άγνωστος.

2. Φωτοβολταϊκά πλαίσια ( για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για το δίκτυο)
Το πιο μικρό σύστημα που βρήκα στην αγορά είναι φωτοβολταϊκά πλαίσια 320Wp/24V(dc)  και ινβέρτορ δικτύου  200W  (24Vdc/240V ac). Μπορούν να τοποθετηθούν σε εξωτερικό τοίχο πολυκατοικίας και να χρησιμοποιηθούν σαν σκιάστρα. Θεωρητικός  χρόνο απόσβεσης 2-3 χρόνια.

3. Μίκρο-μίνι   Ανεμογεννήτριες( για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για το δίκτυο)
Υπάρχουν στην αγορά μίκρο μίνι ανεμογεννήτριες 320W/24V(dc)  και ινβέρτορ δικτύου  200W  (24Vdc/240V ac) . Μπορούν να τοποθετηθούν σε αγκώνα εξωτερικού τοίχου πολυκατοικίας. Είναι εντελώς αθόρυβες. Θεωρητικός  χρόνο απόσβεσης 2-3 χρόνια.

4. Καυστήρας πέλλετ/πυρήνες ελιάς(για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης)
Έχουν εισαχθεί περίπου σαράντα καυστήρες με πέλλετ, αλλά επειδή δεν εισάγονται πέλλετς έχουν μετατραπεί σε καυστήρες με καύσιμο από πυρήνες ελιάς.  Ο πιθανός νέος χρήστης καυστήρα πέλλετς πρέπει να είναι διαθέσιμος να εισάξει ακόμη δυο μηχανές και να ξοδεύει αρκετή ώρα για συλλογή κλαδευμάτων από την γειτονιά του. Ένα μικρό   θρυματιστή κλαδευμάτων σε πριονίδια, και μία μικρή μηχανή   μετατροπής πριονιδιών σε πέλλετς. Το πιο μικρό σύστημα που βρήκα στην αγορά είναι καυστήρας / μπόϊλερ πέλλετς 10kW, θρυματιστής 1700kg/h, και μηχανή παραγωγής  πέλλετς 40 kg/h. Μπορεί να τοποθετηθεί σε παράλληλη ή εν σειρά με τον υφιστάμενο μπόϊλερ πετρελαίου. Θεωρητικός  χρόνο απόσβεσης 2 χρόνια.

 5. Καυστήρας πέλλετ σε συνδυασμό με παλινδρομική μηχανή Στίρλινγ και ηλεκτρογεννήτρια (για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης και ηλεκτρικής ενεργειας δικτύου)
Είναι ακριβώς η ιδία συσκευή με το ανωτέρω αλλά έχει επιπρόσθετα παλινδρομική μηχανή τύπου Στίρλινγ και ηλεκτρογεννήτρια 1 kW που μέσο ινβέρτορα συνδέεσαι με το δίκτυο. Θεωρητικός  χρόνο απόσβεσης 1 χρόνος.

6.Μικρό παραγωγή βιοντίζελ(για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης και κίνηση του αυτοκινήτου ντίζελ σας)
Για αυτό το έργο θα χρειαστείτε φυτικό λάδι ή τηγανέλαια. Τα τηγανέλαια τα μαζεύουν άλλοι, έτσι παραμένουν τα φρέσκα λάδια από τα εργοστάσια συσκευασίας λαδιού που κρίνονται ακατάλληλα για βρώση. Πριν να προχωρήσετε στη αγορά των μηχανημάτων πρέπει να συμφωνήσετε με κάποιους για την αγορά τουλάχιστον 400 λίτρων λαδιού την εβδομάδα σε πολύ χαμηλή τιμη. Τα μηχανήματα για παραγωγή 400 λίτρων την εβδομάδα  θα καταλάβουν το 20% του γκαράζ σας. Ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή και αγοράζοντας τα χημικά από την γειτονική σας υπεραγορά μπορείτε εύκολα να παράγεται 400 λίτρα βιοντίζελ. Το βιοντίζελ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ντίζελ αυτοκίνητο σας δίχως καμιά αλλαγή, και με ελάχιστες αλλαγές στον καυστήρα θέρμανσης. Θεωρητικός  χρόνο απόσβεσης είναι κάτω από  1 χρόνο, με την προϋπόθεση ότι το λαδί είναι κάτω από 25 σεντς το λίτρο.

7. Μικρό παραγωγή βιοαερίου από ξύλο-Πυρόλυσης (για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης και ηλεκτρικής ενεργειας δικτύου)
Τα μηχανήματα είναι αρκετά ακριβά, η πιο μικρή συσκευή παράγει 30kW  θερμό νερό χρήσης / θέρμανσης και  10 kW ηλεκτρική ενέργεια για το δίκτυο. Χρειάζεται επίσης θρυματιστική μηχανή μετατροπής κλαδευμάτων σε τσιπς. Θα χρειαστείτε το μισό γκαράζ σας. Αφού θρυμματιστούν τα κλαδεύματα φορτώνονται στον αντιδραστήρα. Στον αντιδραστήρα καίγονται σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου. Τα αέρια που παράγονται διοχετεύονται σε μηχανή εσωτερικής καύσης που γυρίζει μια γεννήτρια που είναι ενωμένη με το δίκτυο. Χρειάζεται συνχρονισμός  με το δίκτυο. Από το εξώστ και το ραδιατέρ της μηχανής έχουμε νερό θέρμανσης και χρήσης. Θεωρητικός  χρόνο απόσβεσης κάτι παραπάνω από 2 χρόνια.

8. Μίκρο μίνι υδροηλεκτρικός σταθμός
Ο μίκρο μίνι υδροηλεκτρικός σταθμός είναι για τους τυχερούς που ζουν μέσα στις  κοιλάδες τους Τροόδους που έχουν συνεχή ροή νερού.
Ο πιθανός παραγωγός πρέπει να βρει ένα τόπο  που να έχει υψομετρική διαφορά περίπου 10 μετρά. Μπορεί να γίνει με μια μακριά σωλήνα που θα παίρνει το νερό από ένα σημείο και θα το φέρνει σε ένα άλλο σημείο στο ίδιο ποταμάκι. Η πιο μικρή υδροηλεκτρική γεννήτρια που βρήκα στην διεθνή  αγορά είναι 1 kW. Χρειάζεται συνχρονισμός  με το δίκτυο.
Θεωρητικός  χρόνο απόσβεσης είναι κάτω από 1 χρόνο.

Όλα τα άνω έργα δεν είναι ¨κάμετω μόνος σου¨ χρειάζονται εξειδικευμένοι μηχανικοί και τεχνίτες.