Monday, 15 August 2011

025 ΠΩΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΒΕΝΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ BSc.,MSc (Eng) PhD (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229 FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy
http://parpaseng.blogspot.com
ΠΩΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΒΕΝΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ.
Το τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ) μας έστειλε μέσο του ΕΤΕΚ στις 18/07/2011 τα αναθεωρημένα έντυπα αιτήσεων που θα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (βάση την 16 έκδοση του ΙΕΕ) που έχουν γίνει σε συνεργασία με την ΑΗΚ, για να υποβάλουμε εισηγήσεις μέχρι της 29/07/2011.
Παρακαλώ σημειώσατε ότι έχουν γίνει νέα έντυπα δίχως δημόσια διαβούλευση, δίχως να συμβουλευτούν το ΕΤΕΚ και τον νέο σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων μηχανικών, ή τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς του ιδιωτικού τομέα απλός το ΗΜΥ και πιθανό η ΑΗΚ αποφάσισαν και διέταξαν. Όχι κύριοι δεν γίνεται έτσι από το 2004 που ενταχθήκαμε στη Ευρώπη.
Επειδή η οδηγία για Δημόσια Διαβούλευση που έκδωσε το Υπουργείο Οικονομικών δεν είναι υποχρεωτική, τότε αυτόματα είναι υποχρεωτικές οι ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες : COM(2002)/704 final 11/12/2002 και 98/34/εκ 22/6/1998.
Στα άνω ευρωπαϊκή νομοθεσία δίνεται χρόνος για διαβούλευση στο διαδίκτυο (που δεν είναι 11 μέρες) και ημερομηνία για ανοικτή διάσκεψη σε ώρα και μέρα που θα ικανοποιεί τον ιδιωτικό τομέα.
Στην 16 έκδοση των κανονισμών του ΙΕΕ σελίδα 287 APPENDIX 6 δίνεται πρότυπο πιστοποιητικού.
Το ΗΜΥ για να πρωτοπορήσει έκδωσε το δικό του πιστοποιητικό που απείχε αρκετά από το πρωτότυπο του ΙΕΕ, και ΑΗΚ έκδωσε άλλο πιστοποιητικό που δεν απείχε πολύ από το έντυπο του ΗΜΥ.
Ο ιδιωτικός τομέας δίχως διαμαρτυρία προχώρησε στην αγορά προγραμμάτων ή πλήρωσε κομπιουτεράκιηδες για να μετατρέψουν τα PDF του ΗΜΥ και ΑΗΚ σε excel ή word με αρκετές χιλιάδες Ευρώ. Στην μετατροπή αρκετά στοιχεία δεν παρουσιάζονται πιστά
Τώρα έρχεται το ΗΜΥ να μας παρουσιάσει νέα έντυπα. Δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας καλείτε πάλι να πληρώσει!!
Μια και χρειάστηκε να μελετήσω τα νέα έντυπα που απομακρύνονται περισσότερο από τα προηγούμενα από το ΙΕΕ 16, ακολουθούν οι παρατηρήσεις μου

1. Τα νέα έντυπα πρέπει να αναρτηθούν στο διαδίκτυο σε φόρμα excel και word για να προστατευτούν από μετατροπές από κομπιουτεράκιηδες και να γλιτώσουν τον ιδιωτικό τομέα από επιπλέον έξοδα.

2.Η παράγραφος Ε του 58.07-2 να μετατρέπει ως ακολούθως:(μετατροπές υπογεγραμμένες)
Ε ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ και ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Εγώ ως υπεύθυνος της μελέτης σχεδιασμού και επίβλεψης ηλεκτρικής εγκατάστασης δηλώνεται πιο κάτω με την υπογραφή και σφραγίδα στοιχειά τα οποία περιγράφονται πιο πάνω , έχοντας ασκήσει εύλογη δεξιότητα και προσοχή κατά το σχεδιασμό δια του παρόντος πιστοποιώ ότι οι εργασίες μελέτης σχεδιασμού και επίβλεψης για την οποία είχα την ευθύνη εξ όσων καλύτερα γνωρίζω είναι συμφωνά με την περί Ηλεκτρισμού Νομό και Κανονισμούς εκτός από της ακόλουθες αποκλίσεις αν υπάρχουν

Η ευθηνή του υπογράφοντος περιορίζεται στην εργασία που πιο πάνω ως θέμα του παρόντος πιστοποιητικού
Για την ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ της εγκατάστασης
Αρ Μητρώου ΗΜΥ ………………Όριο Ευθύνης…………………….ΚΑΙ
Αρ Μητρώου ΕΤΕΚ………………
Υπογραφή……………….. ημερ……………. Όνομα (ΚΕΦΑΛΕΑ) ………………………..
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Υπεύθυνος Οργανισμός………….. ηλεκτρονική διεύθυνση………….
Τηλέφωνα επικοινωνίας………… Διεύθυνση μελετητή/ οργανισμού…..
Επισυνάπτονται.
Α)ανανεωμένο φωτοαντίγραφο άδειας ΗΜΥ και ΕΤΕΚ
Β)φωτοαντίγραφο εξουσιοδότησης εντολέα για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου μηχανικού σφραγισμένο από την αρχή οικοδομικών αδειών (Δημαρχεία , Έπαρχο)

3. Στον ΠΙΝΑΚΑ A στην παράγραφο R1+R2 αναφέρεται μόνο το σύστημα TN+C+S πρέπει επίσης να αναφέρεται το ΤΤ.

Έχει αναρτηθεί στο μπλοκ : http://parpaseng.blogspot.com
Στις 16/08/2011

Friday, 12 August 2011

024 ΠΩΣ Η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΕΤΕΚ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΡΦΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ BSc.,MSc (Eng) PhD (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229 FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy
http://parpaseng.blogspot.com

ΠΩΣ Η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΕΤΕΚ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΡΦΥ
ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΙΣΩ

Σε απάντηση του άρθρου που αναρτήθηκε στο blog στις 2/06/2011 έχω πάρει δυο απαντήσεις : Στις 14/06/2011 από την Ένωση Δήμων Κύπρου και στις 29(27)/06/2011 από το ΕΤΕΚ. Έπρεπε να απαντούσα αμέσως με δημοσιοποίηση των απαντήσεων αλλά με συμβουλή δικηγόρου δεν προχώρησα. Έγραφα μπορούν να δημοσιευτούν όταν διαρρέουν στον τύπο, αλλά επειδή δεν διέρρευσαν μπορούσα μόνο να δημοσιεύσω περίληψη των επιστολών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ από ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 14/06/2011
1.1. Τα έντυπα με ένδειξη 5/2001 έτυχαν επεξεργασίας από ομάδα που συμμετείχαν το Υπουργείο Εσωτερικών, η Ένωση Δήμων Κύπρου το ΕΤΕΚ και εγκρίθηκαν από το Υπουργό Εσωτερικών και ακολούθως στάλθηκε στους μελετητές (10/5/2011)
1.2. Οι απαιτήσεις στα έντυπα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών νομοθεσίας και τις περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας.
1.3. Δεν υπάρχει χώρος στα Έντυπα που να δηλώνει τον επιβλέποντα ηλεκτρολόγο /μηχανολόγο μηχανικό επειδή η νομοθεσία Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών δεν το απαιτεί.
Τέλος απαιτεί όπως αφαιρεθεί / διορθωθεί το σχόλιο στο άρθρο στο blog που αναφέρει ότι η Ένωση Δήμων παραβιάζει την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ από ΕΤΕΚ 29(27)/06/2011
2.1. Τα νέα έντυπα απλοποιούν την διαδικασία και αφορούν την νομοθεσία περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών.
2.2. Ο επιβλέπων μηχανικός (Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός μηχανικός ) πρέπει να απαιτεί οποιεσδήποτε βεβαιώσεις κρίνει αναγκαίες από τους ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1.1Τα έγραφα έτυχαν επεξεργασίας όπως παραδέχεται η Ένωση Δήμων σε γραφεία Υπηρεσιακών Λειτουργών αντίς σε ανοιχτές συσκέψεις και δημόσιες διαβουλευσείς. Πράγματι ο Οδηγός Διαβούλευσης (11/2009) που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών δεν είναι υποχρεωτικός, έτσι υποχρεωτικό είναι το Ευρωπαϊκό Κεντημένο COM(2002)704 final 11/12/2002 και 98/34/ΕΚ 22/06/1998 που απαιτούν Δημόσια Διαβούλευση μέσο διαδικτύου και σε ανοικτές συνεδριάσεις. Έτσι τα νέα έντυπα με ένδειξη 5/2001 παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
1.2. Οι απαιτήσεις είναι σύμφωνα με την νομοθεσία Οδών και Οικοδομών αλλά παραβιάζουν την νομοθεσία του ΕΤΕΚ που απαιτεί ότι ο κάθε μηχανικός κάνει την δική του δουλειά. Πιθανό παραβιάζει και το Ευρωπαϊκό Κεντημένο (Το CENELEC απαιτεί ότι τις μελέτες σχεδιασμό και επίβλεψη ηλεκτρολογικών ανήκουν στον ηλεκτρολόγο μηχανικό και πιθανό να είναι Ευρωπαϊκό Κεντημένο)
1.3+2.1+2.2 Τα νέα έντυπα δεν απλοποιούν την διαδικασία αλλά την αυξάνουν και την δυσκολεύουν. Είχαμε να υπογράψουμε σε δυο έγραφα και να βάλουμε την σφραγίδα μας και τώρα έχουμε να εκδώσουμε οποιεσδήποτε βεβαιώσεις κρίνει αναγκαίες ο Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός μηχανικός. Αυτό μου θυμίζει τον Νόμο του Μέρφυ- << Όταν υπάρχει μια απλή διαδικασία την αναθέτουμε σε κάποιο Υπηρεσιακό Λειτουργό να την απλοποίηση περισσότερο- Το βέβαιο είναι ότι μετά την επεξεργασία η διαδικασία θα είναι τέτοια που ούτε ο ίδιος ο επεξεργαστής δεν θα μπορεί να την εξηγήσει>>
Τέλος η απαιτήσει όπως αφαιρεθεί / διορθωθεί το σχόλιο στο άρθρο στο blog που αναφέρει ότι η Ένωση Δήμων παραβιάζει την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί αλλά συμπληρώνω ότι η Ένωση Δήμων παραβιάζει και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Δημόσια Διαβούλευση και πιθανό το CENELEC αν είναι ευρωπαϊκό κεντημένο.