Monday, 30 April 2012

064 ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (ΜCB) ΤΥΠΟΥ Ζ ,Β ,C, G,D, E


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

064 ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (ΜCB)  ΤΥΠΟΥ Ζ ,Β ,C, G,D, E

Ανάλαβα ένα υφιστάμενο ηλεκτρολογικό έργο στην Λάρνακα (ηλικίας 20 χρονών) για να κάνω σχέδια μελέτης για επέκταση και  άδεια οικοδομής.
Αφού ήταν υφιστάμενο η καλύτερη μελέτη γίνεται επιτόπου. Άρχισα να καταγράφω τους πίνακες και τα κυκλώματα. Με έκπληξη παρατήρησα ότι οι αυτόματοι διακόπτες (ΜCB) είναι τύπου G.
Γνώριζα από το Μάθημα των Ηλεκτρικών Συσκευών Προστασίας και Διευθύνσεως (το 1973-74)  ότι  υπήρχαν τύποι όπως Α,Β,C,D,E,G,K και L στα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τύποι 1,2,και 3 για τα Βρετανικά πρότυπα.
Το παλαιό βιβλίο Ηλεκτρικών Συσκευών Προστασίας και Διευθύνσεως (1972) το επιβεβαιώνει.
Τώρα είναι γνωστά ότι υφίστανται οι τύποι Β,C και D, τα οποία εισάγονται και χρησιμοποιούνται στην Κύπρο
Το επόμενο βήμα ήταν το διαδίκτυο που για μεγάλη μου έκπληξη βρήκα ότι υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι  Β,C,D,E,G και Ζ. Το Ε, G και Ζ παράγονται σε μικρές ποσότητες. Όπως φαίνεται πάρα κάτω το G είναι μεταξύ C και D, ενώ το Ζ είναι πριν το Β για το μαγνητικό στοιχείο. Δηλαδή ακριβολογώντας πρέπει να γράφονται έτσι Ζ ,Β,C, G, D και E


THERMAL TRIP            
MAGNETIC TRIP

Must not trip over 1 hour
Must trip under 1 hour
Must not trip over 100ms
Must trip at 100ms
Type Z
1,05 X In
1,35 X In
 2 X In
3 X I n
Type B
1,13 X In
1,45 X In
3 X In
5 X In
Type C
1,13 X In
1,45 X In
5 X In
10 X In
Type G
1,05 X In
1,35 X In
8 X In
10 X In
Type D
1,13 X In
1,45 X In
10 X In
16 X In
Type E
1,05 X In
1,35 X In
14X In
18 X In

    Δηλαδή για το κύκλωμα των πριζών ring , με 32 Α  (ΜCB) σε συνθήκες βραχυκυκλώματος ενεργοποιούνται στα 100ms στο ακόλουθο ρεύμα:  


     MAGNETIC TRIP

Must trip at 100ms
Must trip at 100ms
Type Z
3 X 32 Α
 96 Α
Type B
5 X 32 Α
160 Α
Type C
10 X 32 Α
320Α
Type G
10 X 32 Α
320Α
Type D
16 X 32 Α
512 Α
Type E
18 X 32Α
576 Α

                 
         

Saturday, 28 April 2012

063 Ακόμη μια απάντηση στον Γιώργο Περδίκη!!!


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy


063 Ακόμη μια απάντηση στον Γιώργο Περδίκη!!!

Κύριε Γιώργο Περδίκη

-         Θα είμαι σύντομος
-         Η μικρή ομάδα είναι αυτή που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεσαι μαζί της, την εβδομάδα του δένδρου, να διανέμετε δένδρα στην Λεωφόρο Μακαρίου στην Λευκωσία.
-         Χαιρετώ το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών που κατάφερε να αυξήσει τον προϋπολογισμό κατά 25% για τα οικιακά φωτοβολταϊκά. Έτσι μέχρι σήμερα (18/4/2012) το Ίδρυμα Ενέργειας   δεν δέχεται αιτήσεις και η ΑΗΚ δέχεται διαβούλευση για την θέση σύνδεσης μόνο. Όλα τα ΑΠΕ είναι σταματημένα!
-         Χαιρετώ το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών που τα τελευταία χρόνια βραβεύει εταιρείες και άλλους φορείς που ασχολούνται με τα ΑΠΕ.
-         Για την αφαλάτωση τότε το σύνθημα  σας ήταν ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ!
-         Για τις ανεμογεννήτριες το σύνθημα σας τότε ήταν ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ!
      -   Για τα ΧΥΤΥ το σύνθημα σας τότε ήταν ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΥΤΥ!
-         Έτσι κάποια στιγμή χρειάστηκε  ο υπουργός να εισάξει νερό. Τώρα έχουμε 135.5ΜW ανεμογεννήτριες και στις18/04/2012 παρήγαγαν 1685ΜWh(από το Δ.Σ.Μ.). Εδώ θα κάνω μια πρόβλεψη: Σε 15 χρόνια όταν δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε το πετρέλαιο ή το δικό μας φυσικό αέριο και την διάχυση CO2  κάποιος άλλος υπουργός θα φέρει ένα πλοίο με 300ΜW πυρηνικό σταθμό και θα το δέσει περίπου στην ίδια θέση που ήταν τα νεροφόρα. Υψηλό-θεσήτης του Υ.Ε.Β και Τ., μας είπε ότι δεν θα είχε ένσταση για ένα μικρό πυρηνικό σταθμό, και υψηλό-θεσήτης της ΑΗΚ έχει εκδώσει βιβλίο με θέσεις υπέρ τον πυρηνικών σταθμών. Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω τι είναι η μούχτην γη, και πια παρτφόλιο κοσμούν τα αιολικά πάρκα. Ξέρετε σε πόσα κυβερνητικά τμήματα πρέπει να αποταθείς για να έχεις ένα αιολικό ή φωτοβολταϊκό πάρκο; Αν έχεις δυσμενείς πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στον επίτροπο διοικήσεως με επίσημο παράπονο. Ευτυχώς που δεν αντιταχθήκατε τότε ισχυρά για τα ΧΥΤΥ επειδή θα  θάβαμε τα σκουπίδια  μέσα στις αυλές μας. 
-         Δεν έχω ονομάσει ποτέ κανένα ότι είναι τρελός. Εσείς τους λέτε έτσι.
-         Για τους οικολογικούς λαμπτήρες επαναλαμβάνω ότι έχουν χαμηλό συντελεστή ισχύος, κατά πολύ πιο κάτω από τον συντελεστή ισχύος που απαιτείτε από την Κυπριακή Νομοθεσία. Σύμφωνα με την περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία  η εισαγωγή, διανομή και εγκατάσταση τους στην Κύπρο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
-         Για τα ψυγεία με κατηγορία Α, εγώ ο ίδιος μέτρησα την κατανάλωση και είναι ψηλότερη από την κατανάλωση από ένα παλαιό ψυγείο δίχως κατηγορία. (ψυγεία με το ίδιο μέγεθος.)
-         Για την θερμομόνωση ότι σπαταλούμε το καλοκαιρή 50% περισσότερη ενέργεια στα καλά μονωμένα σπίτια την έχω μετρήσει πολλές φορές  και επίσης ο  Dr. Dionysis Kolaitis
           το έχει τεκμηριώσει με μαθηματικές πράξεις σε πολύ ισχυρό
         ηλεκτρονικό υπολογιστεί με πολύ ισχυρό πρόγραμμα που 
         είναι δύσκολο να ανακληθεί.
-         Σωστά πράξατε που αναθέσατε σε Μηχανολόγους και 
Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς να σας συμβουλεύσουν. Ελπίζω να είναι μέλη του ΕΤΕΚ, για να μπορέσω να το συζητήσω. 
     -   Περιμένω να με ΣΝΟΠΑΡΕΤΕ

Wednesday, 25 April 2012

062 BI-C0MMUNAL HEATING PROJECT WITH PELLETS


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy


062 BI-C0MMUNAL HEATING PROJECT WITH PELLETS

We propose a bi-communal heating project with pellet burner’s boiler
This project is to trick up the collection of gardens remains to producing pellets for heating energy.

SHORT DESCRIPTION OF THE PROJECT

1. Raw materials for pellet are municipality  and private gardens – off cut branches, grass, vinegar branches, remaining of olive, fruit industry, seaweed  and general all remaining wood products  ( non chemical   processed)
2. Necessary a field about 30 X 30 meters to collect the remains to dry on sun and air, prior of proceeding to machine. (Collecting of gardens remains is necessary agreement with municipality of big Nicosia of two areas) 
3. Pellet producing machines suitable to producing pellets from above remaining. Two stages required, hammer mill- milling the gardens remains to sawdust of 3-5mm, and pellet mill – milling 3-5 mm remains to pellet. Necessary a temporary shield 3 X 5 meters for the machines and electricity)
4. Import 8 boilers/ burners and install free of charge, in parallel with existing diesel boilers in 4 Greece and 4 Turkish Cypriot houses.
5. Operation the milling plants for manufacturing pellets, to hand over the pellets (free of charge) to the 8 houses and following up the result, measure temperature, CO2 emission etc.
6. Regular meeting with the owners of houses and discuss problems which may occur. Also meeting with neighbour houses to register the impact to other families of pellet boilers. Public the result in local news paper and media)
7. Duration of project 2 years.
8. After the end of the project we hope to trick private company to take over and continue…….  

Sunday, 15 April 2012

061 ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΩΣΗ ;;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TEL
99680229 FAX 22420034
 email gtparpas@cytanet.com.cy
 http://parpaseng.blogspot.com 

 061 ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΩΣΗ ;;

 Το ΕΤΕΚ μας έστειλε την Εγκύκλιο αριθμό 3/2012 ημερομηνίας 11/04/2012 που μας προειδοποιεί ότι δεν είναι επιτρεπτή η παροχή υπηρεσιών μηχανικής επιστήμης από κυπριακές  εταιρείες περιορισμένης ευθύνης στην Κύπρο μέχρι που η βουλή να τροποποιήσει τον περί ΕΤΕΚ νομοθεσία. Όλα τα ανωτέρω είναι κατανοητά και τελεσίδικα. Εδώ παρουσιάζεται η ερώτηση!!! Τι θα κάνουμε με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που μας έρχονται από την Ευρώπη (δεν είναι στην ηλεκτρομηχανολογική- αν ήταν θα είχατε την καταγγελία μου μαζί με την καταγγελία προς Commission des Communautés européennes) και έχουν υπογράψει συμβόλαια ακόμη και με το δημόσιο
 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Saturday, 14 April 2012

060 ΠΟΤΕ ΤΑ ΑΠΕ ΘΑ ΔΟΥΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229 FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy
http://parpaseng.blogspot.com


Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Φιλελεύθερο στις 18/04/2012


060 ΠΟΤΕ ΤΑ ΑΠΕ ΘΑ ΔΟΥΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας 5/Φεβρουαρίου /2012 σελίδα (ΡΕΠΟΡΤΑΖ) 5 στο άρθρο με ονομασία «Να μην εγκαταλειφθούν οι προσπάθειες για ΑΠΕ» και υπότιτλο «Απλοποίηση διαδικασιών» μας λέγει ότι πρέπει να μην εγκαταλειφθούν τα ΑΠΕ επειδή βρήκαμε φυσικό αέριο και ότι πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες.
Η ΟΕΒ ζητά όπως δημοσιευθεί χάρτης όπου μπορεί να αναπτυχθούν τα ΑΠΕ, κατάργηση της δημοσίευσης σε εφημερίδα της πρόθεσης ανέγερσης ενεργειακού πάρκου, κατάργηση της περιβαλλοντικής μελέτης για έργα κάτω από 150kWp.
Μόνο για έργα που είναι μεγαλύτερα από 150kWp να χρειάζεται πολεοδομική άδεια, αλλά να μην γίνεται αίτηση για άδεια οικοδομής αλλά βεβαίωση από πολιτικό μηχανικό ότι το σύστημα πληρή τις προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία.(Εδώ μου τα χαλάτε- Τι γνώσεις έχει ο πολιτικός μηχανικός για ηλεκτρολογικά θέματα). Η επιθεώρηση της ΑΗΚ να πραγματοποιείτε εντός 15 ημερών, και η υλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης έργων ΑΠΕ εντός 3 μηνών.
Με όλα τα ανωτέρω συμφωνώ και επαυξάνω!!!
Είναι τόσα πολλά τα ζητήματα που θέτει η ΟΕΒ που νομίζω όταν τα πάρουν στα χέρια τους οι κρατικοί λειτουργοί θα τα ¨απλοποιήσουν τόσο πολύ¨ που στο τέλος ο χρόνος αδειοδότησης θα διπλασιαστεί.
Έχει επαναλυμένα συμβεί. Βλέπε αιτήσεις του 2009, 2010 και 2011. Όσο περνά ο καιρός, και θέτοντας νέα ζητήματα από τον ιδιωτικό τομέα ο κρατικός τομέας αυξάνει τις απαιτήσεις του και έτσι αυξάνεται ο χρόνος αδειοδότισης των ΑΠΕ.
Μετά από τόσες επιθέσεις και παρακάλια που έγιναν στο Ίδρυμα Ενέργειας και το Υπουργείο Εμπορείου και Βιομηχανίας, μέχρι σήμερα 14/Απριλίου/2012 δεν έχουν αναρτήσει στο διαδίκτυο τα έντυπα αιτήσεων για ΑΠΕ.
Ο ΡΑΕΚ δεν δέχεται αιτήσεις για νέα έργα.
Η ΑΗΚ δέχεται διαβούλευση για την θέση σύνδεσης, και εκεί δίχως άδεια οικοδομής όλα σταματούν.
Όλη η προσπάθεια για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έγινε κωμωδία!!!!
Τα έχουμε σκοτώσει!!!
Πότε τα ΑΠΕ θα δουν ανάσταση!!!
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Wednesday, 11 April 2012

059 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ή ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229 FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy
http://parpaseng.blogspot.com

059 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ή ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Έχω τα ακόλουθα σχόλια στο άρθρο της κυρίας Ελένης Χριστοδούλου στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας 1/Φεβρουαρίου/2012 σελίδα 23.

Ναι δεν βλέπουμε κανένα σχεδιασμό από μέρους όλων των Κυβερνήσεων για μείωση της κατανάλωσης ενεργείας. Γίνετε προσπάθεια με μεγάλα διαλείμματα και αστοχίες
Ναι δεν υπάρχει φιλόδοξος σχεδιασμός εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και εκεί που υπάρχει βλέπουμε αντίθετα αποτελέσματα- αύξηση κατανάλωσης. .(για τα δυο ναι ανωτέρω βλέπε άρθρο 043 ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΚΑΛΙΤΕΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΟΛΑ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ…… έχει αναρτηθεί στο http://parpaseng.blogspot.com στις 1/02/2012)

Ναι η ΑΗΚ χρεώνει την εξαγορά ρύπων στους καταναλωτές και σύντομα θα μετακυλίσουν τους ρύπους και τα εργοστάσια τσιμεντοποιήας και τουβλοποιήας.( βλέπε άρθρο 005 ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΤΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΣΠΙΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 51 και έχει αναρτηθεί στο blog στις 5/06/2010)

Ναι ο προϋπολογισμός του 2012 παγοποίησε τα κονδύλια για θερμομόνωση οικοδομών και εγκατάσταση θερμοσιφώνων .(βλέπε άρθρα : 012 Ηλιακός θερμοσίφωνας έχει αναρτηθεί στο blog στις 21/10/2010, 023 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΜΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΕΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ έχει αναρτηθεί στο blog στις 19/07/2011 και 026 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΜΦΩΝΕΣ έχει αναρτηθεί στο blog στις 25/09/2011)

Ναι ο προϋπολογισμός αυξήθηκε για να καλύψει έξοδα ηλεκτρισμού και καυσίμων θέρμανσης για τα κυβερνητικά κτίρια που εργάζονται με ανοικτά παράθυρα και πόρτες και θέρμανση κλιματισμό στο μέγιστο.(τίποτες να προσθέσω)

Ναι χρειάζονται χορηγίες για να αλλάξουν παλαιές ενεργοβόρες θερμάνσεις και να χρησιμοποιηθούν νέα καύσιμα όπως πέλλετ βιομάζας, ήλιος, αέρας και άλλα. .(τίποτες να προσθέσω)

Ναι να ελεγχθούν τα ενεργοβόρα συστήματα κλιματισμού που βρίσκονται κατά μεγάλο μέρος στα κυβερνητικά και άλλα μεγάλα κτίρια από επαγγελματίες μηχανικούς. (βλέπε άρθρο 030 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤA ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VRV.έχει αναρτηθεί στο blog στις 14/11/2011)

Ναι χρειαζόμαστε άτομα για διενέργεια ελέγχων και παροχή συμβουλών σε ιδιωτικές εταιρείες για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ( Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/123/ΕΚ «Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΚΤΗΣ που θα ελέγξει την ενεργειακή απόδοση των μηχανολογικών σε μια οικοδομή πρέπει να είναι ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και «Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΚΤΗΣ που θα ελέγξει την ενεργειακή απόδοση των ηλεκτρολογικών σε μια οικοδομή πρέπει να είναι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και διορίζονται από μη ΚΥΒΕΡΝΙΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ»
(βλέπε άρθρα :044 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ έχει αναρτηθεί στο bog στις 8/02/2012,
053 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΚΤΕΣ έχει αναρτηθεί στο blog στις 22/03/2012 και 057 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΜΜΗΚ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΚΤΕΣ έχει αναρτηθεί στο blog στις 2/04/2012)

Ναι πρέπει να εφαρμοσθεί η νομοθεσία για υποχρεωτική έκδοση τελικού πιστοποιητικού για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και πρωτίστως τα κτίρια δημόσιας υπηρεσίας. Το πιστοποιητικό πρέπει να βασίζετε στην Κυπριακή πραγματικότητα και όχι σε θεωρίες βορείων φύλων μας.( βλέπε άρθρα: 027 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΣΚΙΑΣΤΡΟ έχει αναρτηθεί στο blog στις 29/09/2011,
028 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ έχει αναρτηθεί στο blog στις 6/10/2011,
029 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΙΝΕΣ έχει αναρτηθεί στο blog στις 8/10/2011
και 031 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ έχει αναρτηθεί στο blog στις 16/11/2011)

Ναι συμφωνώ απόλυτα ότι η μεγαλύτερη ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ γίνεται στην ενεργεία που δεν καταναλώθηκε.
ΠΑΛΙ ΦΘΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Monday, 9 April 2012

058 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229 FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy
http://parpaseng.blogspot.com

058 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σε απάντηση στα άρθρο 052 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ.
Έχω πάρει το ακόλουθο e mail από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος Κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και τον ευχαριστώ που διάβασε το άρθρο και για τα σχόλια του
-------------------------------------------------------------------------------------
25/03/2012
Καλημέρα, Τα δικά μου καθήκοντα είναι συμβουλευτικά προς την κυβέρνηση.
Πολλά μπορούν να πάνε λάθος όταν δε γίνεται ΑΛΗΘΙΝΗ διαβούλευση και όλοι γνωρίζουν πως δεν μπορούν πλέον να αποφασίζουν τόσο σοβαρά θέματα που αφορούν το περιβάλλον σε ένα κλειστό κύκλο. Γι αυτό η Κοινοβουλευτική επιτροπή άκουσε την εισήγηση μου για διαβούλευση και στάλεικε πίσω ο προτεινόμενος κανονισμός. Ένας κανονισμός που έπρεπε να είναι έτοιμος από το 2009! Και ακόμη ποιες εταιρείες δικαιούνται να προσφέρουν ενεργειακές υπηρεσίες δεν τις έχουμε καθορίσει .. πάλι από το 2009.
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη διαβούλευση είναι εδώ και υπάρχει και σχετικός Οδηγός του Υπ. Οικονομικών.
By Χαράλαμπος Θεοπέμπτου on 052 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. at 1:45 AM
-----------------------------------------------------------------------------------
Ναι συμφωνώ ότι πολλά πάνε λάθος αφού δεν γίνεται αληθινή δημόσια διαβούλευση και όμως κάποιοι συνεχίζουν να αποφασίζουν πολύ σοβαρά θέματα για το περιβάλλον σε κλειστά δωμάτια.
Τώρα για ποιες εταιρείες δικαιούνται να προσφέρουν ενεργειακές υπηρεσίες πάλι θα αποφασιστούν σε κλειστά δωμάτια και είμαι βέβαιος ότι θα είναι εταιρείες των συζύγων και τέκνων.
Αφού στάλθηκε πίσω ο προτεινόμενος κανονισμός παρακαλώ ερωτάτε την κοινοβουλευτική επιτροπή και πέστε μας και εμάς που και πότε έγινε ποιοι ήταν παρόντες ποιοι μίλησαν και που είναι τα πρακτικά της δημόσιας διαβούλευσης.
Τα πρακτικά έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο;

Έχει αναρτηθεί στο http://parpaseng.blogspot.com στις 9/04/2012

Monday, 2 April 2012

057 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΜΜΗΚ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΚΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229 FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy
http://parpaseng.blogspot.com

057 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΜΜΗΚ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΚΤΕΣ

Σε απάντηση στα άρθρο 053 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΚΤΕΣ
Έχω πάρει το ακόλουθο e mail από τον Σύνδεσμο Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (ΣΜΜΗΚ).
Σας ευχαριστώ που διαβάσατε το άρθρο και για τα σχόλια σας.
-------------------------------------------------------------------------------------
"Δεν μπορεί ούτε το ΕΤΕΚ ούτε ΣΜΜΗΚ ούτε η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Εμπορείου και Βιομηχανίας μα ούτε και η Βουλή της Κύπρου να αποφασίσει σε ποιους θα
δώσει άδεια για ενεργειακούς εκλεκτές. "

Aγαπητέ Συνάδελφε ,

Σε ευχαριστώ καταρχή για την πληροφόρηση και το άρθρο που έχεις αποστείλει στο σύνδεσμο. Με βάση όμως την πιο πάνω αναφορά σου, οφείλω να σε ενημερώσω ότι ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου δεν είναι το αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει σε ποιούς θα δοθεί άδεια για την διενέργεια ενεργειακών ελέγχων .Ο σύνδεσμος συμμετέχει όμως σε διάφορες επιτροπές και καλείται επίσης στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής για να καταθέσει τις δικές του θέσεις πράγμα το οποίο και πράττει καταθέτοντας αιτιολογημένα τις θέσεις του. Για το θέμα σε πληροφορώ ότι έχει γίνει και δημόσια διαβούλευση όπου ο και ο σύνδεσμος διαφώνησε
( δικαίωμα του) με κάποιες θέσεις που ετέθηκαν. Αναμένεται η τελική απόφαση της βουλής για το θέμα.Κατα συνέπεια αγαπητέ συνάδελφε η βουλή αποφασίζει και όχι ο σύνδεσμος. Ας περιμένουμε να δούμε την τελική απόφαση .
Σε πληροφορώ επίσης ότι κάθε άποψη και θέση είναι ευπρόσδεκτη και σεβαστή.

Συναδελφικά

Ανθούλης Κλεάνθους
Πρόεδρος ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ
-------------------------------------------------------------------------------------

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Συγνώμη δεν με καταλάβετε!!!!
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/123/ΕΚ «Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΚΤΗΣ που θα ελέγξει την ενεργειακή απόδοση των μηχανολογικών σε μια οικοδομή πρέπει να είναι ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και διορίζονται από μη ΚΥΒΕΡΝΙΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ»
Οι μόνοι μη κυβερνητικοί οργανισμοί που έχουμε στην Κύπρο και δικαιούνται να διορίσουν ΕΝΕΡΓΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΕΙΣ είναι ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (ΣΜΜΗΚ) και το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).
Προτείνω όπως ο ΣΜΜΗΚ εκδώσει οδηγία ότι όλοι οι ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ή όσοι επιθυμούν, του ιδιωτικού τομέα διορίζονται ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΚΤΕΣ μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Εμπορείου και Βιομηχανίας το ΕΤΕΚ και η Βουλή της Κύπρου δικαιούνται να αποφασίσουν σε ποιους θα δώσουν άδεια με εξετάσεις για τους εξ επαγγέλματος τεχνίτες ακόμη και σε αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς.
Επί ευκαιρία παρακαλώ πέστε μου που και πότε έγινε ποιοι ήταν παρόντες και που είναι τα πρακτικά της δημόσιας διαβούλευσης.
Τα πρακτικά έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο;