Saturday, 25 August 2012

084 ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΣEI Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ;


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

084 ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ   ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΣEI Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ;

Αναφέρομαι στo άρθρο της Ντόρας Χριστοδούλου   με τίτλο  ¨Στη βουλή  το  θέμα των μη αδειούχων ηλεκτρολόγων¨    στον Φιλελεύθερο στις 23/02/2012 σελίδα  ¨32/ΕΙΔΗΣΕΙΣ¨.
Στο άρθρο αναφέρεται στην διαπίστωση  ότι δεκάδες  ηλεκτρολόγοι δεν πληρούν τις προϋπόθεσης για άσκηση  επαγγέλματος.
Επανέρχομαι με την δική μου ερώτηση
 ¨Τι θα γίνει  με τις άδειες για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ  ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ που έχει εκδώσει η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία σε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ  που δεν κατέχουν τα προσόντα σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) νομοθεσία και με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/123/ΕΚ¨  
Έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα Φιλελεύθερος στις 22/05/2012
στην σελίδα 8.

83. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

83. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Δίπλα από το αρθρο ¨Ανεπάρκεια στρατηγικής για τα κοιτάσματα¨ στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας 23/02/2012  σελίδα 3/στην Επικαιρότητα  υπάρχει ένα μικρό άρθρο ¨Εκκίνηση για Ανταγωνιστές της ΑΗΚ¨.
Είναι ανακοίνωση  εταιρείας  ότι κατάθεσε αίτηση στον ΡΑΕΚ για μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού 224 MW που θα αρχίσει παραγωγή το 2014-2016.
Τους εύχομαι καλή επιτυχία.
Θέλει όμως μεγάλη προσοχή για να μην πάθουν ότι έπαθαν οι δυο προηγούμενοι. Και οι δυο με άδεια δημοσιευμένη στον τύπο από τον ΡΑΕΚ.
 Η πρώτη  120 MW, μας εγκατάλειψε – Δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν με τους λαβύρινθους των  κανονισμών  μας.
Η δεύτερη   50 MW, μας εγκατάλειψε δίχως δικαιολογητικό.
Αυτά για πληροφόρηση.

82. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

82. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Αναφέρομε στο επώνυμο άρθρο  στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας 23/02/2012  σελίδα 3/στην Επικαιρότητα  με τίτλο ¨Ανεπάρκεια στρατηγικής για τα κοιτάσματα¨  από τον Πέτρο Θεοχαρίδη  που για την ακρίβεια είναι συνέντευξη του προέδρου του ΕΤΕΚ Στέλιου Αχνιώτη.
Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ  λέγει ότι έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένες εισηγήσεις για την δημιουργία  
1) Συμβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής
2) Θεσμοθετημένου συμβουλευτικού φορέα καθορισμού στρατηγικής διαχείρισης  εθνικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων
3) Κυπριακής Εταιρείας υδρογονανθράκων
Ο πρόεδρος σε μια φράσει δημιούργησε τρεις ανεξάρτητους οργανισμούς που θα δημιουργήσουν  μαζί με  τους υφιστάμενους οργανισμούς  περαιτέρω και απεριόριστη καθυστέρηση.
Όταν οι υφιστάμενοι οργανισμοί  μαζί με τους 3 νέους  αποφασίσουν τι θα κάνουμε με το φυσικό αέριο και την ενέργεια, θα έχουν φάει όλα τα χρήματα από τα πιθανά έσοδα μέχρι το 2050  και τα δισεγγόνα μας θα καλεστούν να πληρώσουν.
Θα ήταν πιο απλό αν εκδίδαμε διεθνείς προσφορές με απλές διαδικασίες.
1. Μεταφορά (ενέργειας)  φυσικού αεριού στην Κύπρο από το τεμάχιο
    12  μέχρι τους σταθμούς ηλεκτρισμού- Σχεδιασμός, εκτέλεση
    (σε τρία χρόνια) , συντήρηση για 20 χρόνια. Πληρωμή από τα έσοδα.

Ο κύριος Αχνιώτης συνεχίζει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και  απαιτεί αναλυτική αποτύπωση της κατάστασης, ορθολογιστική  στοχοθέτηση, ευλαβική προσήλωση στους στόχους, συνεπή τήρηση των διαδικασιών, αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης και υλοποίησης των στόχων, και λήψη διορθωτικών μέτρων.

Η κατάσταση για τα ΑΠΕ  είναι ΚΟΛΑΣΗ.
 Δεν υπάρχει στόχευσει, ούτε προσήλωση, και για διαδικασίες παρακολούθησης και υλοποίησης δεν έχω λόγια να πω,  και ο Κύριος Πρόεδρος πρέπει να το γνωρίζει από πρώτο χέρι.
Πρόταση μου είναι η ακόλουθη ( έχει επανα-αναρτηθεί)
Το ένα σημείο επαφής γίνεται η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.
Επίσκεψη  στην ΑΗΚ για να του εκφέρει γνώμη για  το σημείο σύνδεσης του ΑΠΕ με το δίχτυο. Αίτηση προς ΑΗΚ, με την απάντηση   και υπογραφή όρων σύνδεσης  γίνονται τα σχεδία μελέτης   από ιδιώτες μελετητές μέλη του ΕΤΕΚ.
Ακολούθως  οι  μελέτες  αποστέλλονται με  e-mail για πληροφόρηση μόνο (όχι για χορήγηση άδειας) στους υφιστάμενος οργανισμούς. Με την απόδειξη (από το ίντερνετ) ότι τα ανωτέρω έχουν γίνει και αποσταλεί ο επιχειρηματίας υπογράφει συμφωνία πώλησης ηλεκτρισμού στην ΑΗΚ σύμφωνα με την κατά καιρούς τιμολόγια του Ιδρύματος Ενέργειας του ΥΕΒ&Τ
Αρχίζει η ανοικοδόμηση του ΑΠΕ, έλεγχος από ΑΗΚ και λειτουργία!!!  

Thursday, 23 August 2012

81. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED (22W )


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

81. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ  LED (22W )
 
Μας έχουν παραχωρηθεί δυο λαμπτήρες τύπου LED (22W ) με άδεια ελέγχου από τον κύριο …… τηλ ……. τον οποίον ευχαριστούμε.
Οι λαμπτήρες LED (22W ) έχουν ελεγχθεί και συγκριθεί με λαμπτήρα φθορισμού  58W 
Ο λαμπτήρας φθορισμού  58W  ελέχθη σύμφωνα με το κλασσικό σχέδιο ένωσης, δηλαδή- εν σειρά στραγγαλιστικό πηνίο, με λαμπτήρα και παράλληλα πυκνωτής, ενώ ο εκκινητής είναι σε παράλληλη θέση με τον λαμπτήρα.
Ο λαμπτήρας LED 22W ελέχθη σε σχέδιο με κατευθείαν ένωση στα άκρα. Δηλαδή από το κλασσικό σχέδιο λαμπτήρα φθορισμού  αφαιρέθηκε το στραγγαλιστικό πηνίο (chuck), ο πυκνωτής (condenser)  και ο εκκινητής(starter)

1.     Με τον μετρητή BRENNESTUHL PM 230 έχει μετρηθεί η τάσης συχνότητα έντασης Cos φ και ισχύς.  Στις μετρήσεις ισχύς φαίνεται καθαρά ότι ο λαμπτήρας τύπου φθορισμού 58W   χρειάζεται  περισσότερη ενέργεια ενώ οι LED λιγότερη.
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ
WATTAGE AND CURRENT METER –BRENNESTUHL PM 230
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
Τάσης
   V
Συχνότητα
   Ηz
Έντασης
   Α
Cos φ
Ισχύς
  W
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W – ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ
234
  50
  0,32
  0,97
 72,60
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 22W
233
50
0,09
1
21,05

2.     Με τον μετρητή MULTI-FUNCTION CEM DT-8820 41N1 μετρήθηκε η δέσμη φωτός θερμοκρασία , σχετική υγρασία και θόρυβος  σε απόσταση ενός μέτρου από τον λαμπτήρα. Από τα αποτελέσματα πρέπει να αφαιρεθούν τα δεδομένα του περιβάλλοντος. Στην δέσμη φωτισμού φαίνεται ότι ο  GLS  φωτίζει πολύ λιγότερο από τον λαμπτήρα φθορισμού και LED

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ
MULTI-FUNCTION ENVIROMENTAL METER        
CEM DT-8820 41N1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
Δέσμη .Φωτός.
   lux
Θερμοκρασία.  
 C
Σχετική . Υγρασία
     %
Θόρυβος
    dB
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
  19,08
32,1
34,3
30,8
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W – ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ
 432
32,1
34,3
30,8
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 22W
740
32,1
41
30,8

3.     Με τον μετρητή LASER RAD. CEM DT-880B μετρήθηκε θερμοκρασία στον λαμπτήρα.
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ
LASER RAD. CEM DT-880B
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
    C
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ-CHUCK  C
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ


ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W – ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ
40,5
42
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 22W
32
----------------

4.     Με τον μετρητή GIGAHERTZ SOL. GmbH ME-3030B μετρήθηκαν τα μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία σε μια απόσταση 1. μέτρου. Φαίνεται καθαρά ότι οι λαμπτήρες τύπου LED εκπέμπουν αυξημένα  ηλεκτρικά πεδία ενώ ο λαμπτήρας φθορισμού αυξημένα μαγνητικά  πεδία εν σχέση με το περιβάλλον.

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ
ELECTROSTRESS ANALYZER
GIGAHERTZ SOL. GmbH ME-3030B
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
Μαγνητικά . Πεδία
   nT
Ηλεκτρικά . Πεδία
 V/m
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
17
 3
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W – ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ
87
 9
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 22W
20
12

5.     Με τον μετρητή CLAMP METERTECPEL DCM-032 μετρήθηκε η ένταση μετά τον μετρητή BRENNESTUHL PM 230 και επιβεβαιώθηκε η ένδειξη

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ
CLAMP METER – TECPEL DCM-032
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
Ι  (Α)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W – ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ
0,334
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 22W
0,081

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Όταν αλλάζεται ο κλασσικός λαμπτήρας φθορισμού σε λαμπτήρα LED πρέπει να αφαιρείτε ο εκκινητής (starter) το στραγγαλιστικό πηνίο (chuck) και ο πυκνωτής ( condenser)  για καλύτερα αποτελέσματα και αποφυγή δυστυχημάτων.

Monday, 20 August 2012

080 ΘΕΛΟΥΜΕ ΦΤΗΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΚΑΙ Η ΑΗΚ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΓΕΙ;


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034

080  ΘΕΛΟΥΜΕ ΦΤΗΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΚΑΙ Η ΑΗΚ
        ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΓΕΙ;

Αναφέρομε στο ενυπόγραφο άρθρο της Χρυστάλλας Χατζηδημητρίου    στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας 24/02/2012  σελίδα 2 με τίτλο ¨Η ΑΗΚ κάνει black χιούμορ¨ Συμφωνώ απόλυτα με το άρθρο!!!
Όπως φαίνεται το άρθρο είναι απάντηση στο ενυπόγραφο άρθρο ¨Αγανάκτησαν οι καταναλωτές με τους λογαριασμούς της ΑΗΚ¨  από τον Φρίξο Δαλίτη και στα  ανυπόγραφο άρθρα  ¨Συμβουλές για χρήση θερμοσυσσωρευτών¨, ¨Παγίδα της Υποδαπέδιας¨ , και ¨Συσκευές εξοικονόμησης¨ όλα  στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας 22/02/2012  σελίδα 3/ Στην Επικαιρότητα.
Ναι πρέπει  η ΑΗΚ να μας πει πόσα Ευρώ  θα εξοικονομούμε από τον λογαριασμό της:
1. Αν βάψουμε τους εξωτερικούς τοίχους με ανοικτά χρώματα;
2. Αν αερίζουμε το καλοκαιρινούς μήνες  το σπίτι μας;
3. Αν φυτέψουμε φυλλοβόλα δέντρα;
4. Αν αλλάξουμε τους λαμπτήρες;
5. Αν ανοίξουμε φεγγίτες;
6.  Αν βάλουμε ανεμιστήρες οροφής;
7. Αν αφήνουμε τον ήλιο να μπαίνει  από τα νότια παράθυρα τον χειμώνα;
8. Αν δεν καλύπτουμε τα θερμαντικά σώματα;
9. Αν  δεν αφήνουμε τα φώτα αναμμένα;
10. Αν προτιμήσουμε χαμηλό φωτισμό;
Θέλουμε φτηνό ηλεκτρισμό και η ΑΗΚ τι μας λέγει;    

Thursday, 16 August 2012

079 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034

079 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

Αναφέρομε στην επιστολή   στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας 22/02/2012  σελίδα 8/Απόψεις με τίτλο ¨Για την ηλιακή ενέργεια¨ -Παρατηρήσεις σε προτάσεις που υποβλήθηκαν από τον Α.Κ.
Θέλω να σας πω ότι δεν  συμφωνώ σε όλα με την επιστολή!!!
1.Χώρος για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών  υπάρχει, τουλάχιστο για τα κιλοβάτ που μας επιτρέπει το σύστημα της Κύπρου. Είναι η στέγες των σπιτιών των εργοστασίων , δεξιά και αριστερά από τους αυτοκινητόδρομους, χαλήτικη  γη, θάλασσα και άλλες άχρηστες περιοχές.
2.Τα φωτοβολταϊκά είναι η ακριβή τεχνολογία που παράγει δωρεά ενέργεια.
3.Επίσης  τα φωτοβολταϊκά  δεν μπορούν μόνα τους να μας λύσουν το ενεργειακό μας πρόβλημα.
4. Τεχνικοί λόγοι δεν επιτρέπουν να ενώνονται με το δίκτυο της ΑΗΚ την ιδία ώρα και να παράγουν περισσότερα από 20%- (τα φωτοβολταϊκά είναι ασταθείς παραγωγικές μονάδες, επίσης θα έχουμε πρόβλημα με την ανενεργό ενέργεια κ.τ.λ).
5.Στο μέλλον όταν η Κύπρος ενωθεί με το Ισραήλ και Ελλάδα ίσος να είναι δυνατό να παράγουμε όσα θέλουμε.
6. Το κόστος που πληρώνουμε  για το έτος 2012 είναι 30 σεντς την κιλοβατώρα, άρα αν θα πληρώνουμε 25 σεντς σύμφωνα με τον κύριο Α.Κ. με ΑΠΕ είναι καλύτερα.
7. Η συνεχής αύξηση της μόνωσης των κατοικιών μας δεν μας λύνει το πρόβλημα. Με την υφιστάμενη νομοθεσία είναι αποδεδειγμένο ότι τον χειμώνα έχουμε οικονομία μέχρι και 50% , αλλά για τα μακρινά καλοκαίρια της Κύπρου έχουμε αύξηση κατανάλωσης στον κλιματισμό  μέχρι  50% (Βλέπε  επιστημονική ημερίδα  ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ στις 10/12/2011  και κύριο ομιλητή

Δημοσιεύτηκε στον ¨Διάλογο στον Φιλελεύθερο σελίδα 27¨   στις 20/08/2012  


Wednesday, 15 August 2012

078 ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟ ΚΟΛΑΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΕ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034

078  ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟ ΚΟΛΑΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΕ

Αναφέρομε στο ενυπόγραφο άρθρο ¨Παζάρι για αύξηση του τέλους ΑΠΕ¨ από τον Πέτρο Θεοχαρίδη στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας 22/02/2012  σελίδα 3/ Στην Επικαιρότητα.
Είναι κατανοητό από το αρθρο ότι οι βουλευτές μας επιθυμούν να αυξήσουν το τέλος στον ηλεκτρισμό για τα ΑΠΕ. Το ίδιο και η διευθύντρια του υπουργείου Εμπορείου. Ο ¨Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου¨ λέγει ότι αυτά που πληρώνουμε τώρα είναι ικανά για ανάπτυξη των ΑΠΕ. Ο  σύνδεσμος ¨Αιολικής Ενέργειας Κύπρου¨ υποδεικνύει ότι τα φωτοβολταϊκά ευνοούνται άδικα εν σχέση με τα αιολικά.
Ενώ οι αξιωματούχοι του κρατικού τομέα οι βουλευτές  μαζί με τους συνδέσμους κάνουν ΠΑΖΑΡΙ για τα ΑΠΕ άλλες χώρες με πέντε φορές λιγότερη ηλιοφάνεια και αιολικό δυναμικό ίσο  με την Κύπρο χαρακτηρίζονται σαν ¨Παράδεισος των ΑΠΕ¨
Η χωρά αυτή είναι η Τσεχία. 
Τον Ιανουάριο του 2010 στην Τσεχία  είχε εγκατεστημένη ισχύ: Φωτοβολταϊκά  5277MW και Αιολικά   2786 MW (από το ίντερνετ)
Πόση ισχύ έχουμε εγκατεστημένη τώρα στην Κύπρο;
Ένα είναι γνωστό δεν είμαστε παράδεισος για τα ΑΠΕ.
Είμαστε Κόλασης!!!!
Δεν θα εξετάσω ποιος φταίει για την κατάσταση που δημιουργήθηκε αλλά θα θέσω την πρόταση μου προς συζήτηση:
Δεν δημιουργούνται νέα γραφεία για χορηγία αδειών των ΑΠΕ.
Απλός το ένα σημείο επαφής γίνεται η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, είναι η αρχή που πρώτη εκφέρει γνώμη, μαζεύει τα χρήματα μέσο των λογαριασμών ηλεκτρισμού, στέλνει τις επιταγές για την παραγόμενη ενέργεια, ελέγχει και ενώνει τα ΑΠΕ στο δίκτυο.
Ο σύμβουλος ηλεκτρολόγος μηχανικός  του επιχειρηματία που επιθυμεί να αναγείρει ΑΠΕ κατόπιν ραντεβού επισκέπτεται την ΑΗΚ για να του εκφέρει γνώμη για  το σημείο σύνδεσης του ΑΠΕ με το δίχτυο. Ακολουθεί η αίτηση προς ΑΗΚ και με την απάντηση   και υπογραφή όρων σύνδεσης  γίνονται τα σχεδία μελέτης ηλεκτρολογικών, σχεδία στατικής και αρχιτεκτονικής  μελέτης, περιβαλλοντική μελέτη,  μελέτη ασφαλείας και υγείας για ανέγερση και λειτουργία, και άλλες μελέτες που θα αποφασίσει ο ιδιώτης επενδυτής ότι χρειάζονται, όλα από ιδιώτες μελετητές μέλη του ΕΤΕΚ.
Ακολούθως όλες οι άνω μελέτες μαζί με τις δικές τους αιτήσεις   αποστέλλονται με  e-mail για πληροφόρηση μόνο (όχι για χορήγηση άδειας) στους ακολούθους ΡΑΕΚ, ΑΗΚ, ΔΣΜ (Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς),
  Ίδρυμα ενεργειας του ΥΕΒ&Τ, τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας,   ΗΜΥ Υπουργείου Συγκοινωνιών  και Έργων, Τμήμα Ασφαλείας και Υγειάς του Υπουργείου Εργασίας,  Πολεοδομική Αρχή (Έπαρχους) και Δημαρχεία ή Έπαρχο ως αρχή αδείας οικοδομής (είναι οι αρχές που ασχολούνται τώρα με τα ΑΠΕ) και όσους άλλους αποφασίσει το Υπουργικό ή η Βουλή.
Με την απόδειξη (από το ίντερνετ) ότι τα ανωτέρω έχουν γίνει και αποσταλεί ο επιχειρηματίας υπογράφει συμφωνία πώλησης ηλεκτρισμού στην ΑΗΚ σύμφωνα με την κατά καιρούς τιμολόγια του Ιδρύματος Ενέργειας του ΥΕΒ&Τα
Αρχίζει η ανοικοδόμηση του ΑΠΕ, έλεγχος από ΑΗΚ και λειτουργία!!! 
 Είναι ο μοναδικός τρόπος για να μετατρέψουμε την Κύπρο από κόλαση σε παράδεισο για τα ΑΠΕ.

Sunday, 5 August 2012

077 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034

077 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Αναφέρομε στο ενυπόγραφο άρθρο ¨Αγανάκτησαν οι καταναλωτές με τους λογαριασμούς της ΑΗΚ¨  από τον Φρίξο Δαλίτη και στα  ανυπόγραφο άρθρα  ¨Συμβουλές για χρήση θερμοσυσσωρευτών¨, ¨Παγίδα της Υποδαπέδιας¨ , και ¨Συσκευές εξοικονόμησης¨ όλα  στον Φιλελεύθερο ημερομηνίας 22/02/2012  σελίδα 3/ Στην Επικαιρότητα.
Όλα τα παράπονα για υπερβολικούς λογαριασμούς από ΑΗΚ έχουν βάση.
Αλλά στο τέλος του άρθρου ¨Αγανάκτησαν οι καταναλωτές με τους λογαριασμούς της ΑΗΚ¨  αναφέρεται ότι στην σύγκριση του περσινού και φετινού λογαριασμού φαίνεται  καθαρά η αύξηση της κατανάλωσης.
Δυστυχώς όσους λογαριασμούς έχω εξέταση φέτος( εξ επαγγέλματος) αυτή είναι η αλήθεια. Αύξηση κατανάλωσης και αύξησης τιμής.

Για τα άρθρα ¨Συμβουλές για χρήση θερμοσυσσωρευτών¨ και ¨Παγίδα της Υποδαπέδιας¨ απλός παραθέτω τα έξοδα λειτουργίας. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα

Για το σώμα θερμοσυσσωρευτή  στον τοίχο το κόστος λειτουργίας είναι:
Θερμοσυσσωρευτής με ισχύ 2550W σε ένα δωμάτιο 10 τετραγωνικά μετρά εργάζεται συνήθως 9 ώρες (70% εργασία) ημερησίως στην εισαγωγή  σε άλλη κλίμακα της ΑΗΚ για δυο μήνες (60 μέρες) 
 Ευρώ =2,55kW X 9 ώρες Χ 0,7   Χ 60 ημέρες Χ 0,145 €/ kWh  
= 140,99 €/σεντ.

Υποδαπέδια θέρμανση το κόστος λειτουργίας είναι :
Υποδαπέδια θέρμανση σε ένα δωμάτιο 10 τετραγωνικά μέτρα, με ισχύ  περίπου 150 W/m2 που εργάζεται 50% το  24ωρο ανά ημέρα για δυο μήνες (60 μέρες) 
Ευρώ =0,150kW X 10 τετραγωνικά μέτρα Χ 24 ώρες  Χ 0,5  Χ 60 ημέρες Χ 0,285 €/ kWh  = 307,80 €/σεντ. Η τιμη ηλεκτρισμού είναι για το έτος 2012.

Στο αρθρο ¨Συσκευές εξοικονόμησης¨  που ο επίτροπος περιβάλλοντος σας έδωσε και την μάρκα (αθέμιτη διαφήμιση) μπορώ να σας πω ότι η ίδια η συσκευή καταναλίσκει ενέργεια. Η συσκευή τοποθετείτε στην πρίζα πριν από την τηλεόραση ή άλλη συσκευή  που προστατεύει και απλός βλέπει ότι η συσκευή καταναλίσκει λιγότερο από 1 W (από το 2013 -0,5 W) ενέργεια  και διακόπτη την παροχή. Προσοχή η συσκευή πρέπει να την βλέπει το remote control  και είναι ονομαστικής ισχύς 4 W. Η διαφορά είναι ότι ο μετρητής ΑΗΚ δεν βλέπει την τηλεόραση όταν είναι σε standby mode   ενώ βλέπει τα 4 W της συσκευής εξοικονόμησης για 24 ώρες  για δυο μήνες (60 μέρες) 
Ο μετρητής ΑΗΚ θα καταγράψει τα ακόλουθα Ευρώ:
Ευρώ =0,04kW Χ 24 ώρες Χ 60 ημέρες Χ 0,285 €/ kWh  = 16,42 €/σεντ.

Όσο για την συσκευές που εμποδίζουν την κατανάλωση ενέργειας  είναι παραμύθια. Δεν υπάρχουν τέτοιες συσκευες που την βάζεις στην πρίζα και ο μετρητής ΑΗΚ δεν καταγράφει την καταναλωση. Αν υπήρχαν θα διδασκόταν ΟΛΟΙ  οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί  σε ΟΛΑ τα Πανεπιστήμια  του κόσμου!!!
Βλέπε 068 ΠΑΓΙΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΟΡΘΩΤΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ στο μπλοκ  http://parpaseng.blogspot.com στις   8/05/2012  και αρθρο  ¨Απάτη με συσκευές που κόβουν…λογαριασμούς¨   από τον  Πέτρο Θεοχαρίδη¨  στον Φιλελεύθερο στις 17/02/2012 σελίδα  ¨Ειδήσεις ¨/32.
Για τις συσκευές που  καταγράψουν την κατανάλωση δεν είναι για τους μη ειδικούς. Πάντοτε για να ένωσης μια τέτοια συσκευή χρειάζονται αναβάθμιση των κυκλωμάτων και δεν συμβουλεύω τους μη ειδικούς να το κάνουν μόνοι τους. Προσοχή το ρεύμα σκοτώνει!!!


076 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ  BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229  FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy

076 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Αναφέρομε στο ενυπόγραφο άρθρο ¨Μυστικά για εξοικονόμηση ηλεκτρισμού¨ από τον Φρίξο Δαλίτη και στο ανυπόγραφο άρθρο ¨Φωτισμός και ενεργειακή σήμανση¨ και τα δυο στον Φιλελεύθερο  σελίδα 17-18/ Απόψεις.
Στην ηλεκτρική κατανάλωση δεν υπάρχουν μυστικά.
Απόλυτος άρχοντας της καταγραφής  της κατανάλωσης είναι ο ηλεκτρικός μετρητής της ΑΗΚ στο οποίο  έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. (Σπάνια δείχνει λάθος και συνήθως δείχνει λάθος προς συμφέρον των καταναλωτών που συνήθως είναι επώνυμοι)

Ακολουθεί κατανάλωση σε ΕΥΡΟ για κάθε μια συσκευή που χρησιμοποιούμε στην κατοικία μας:

1.     Λαμπτήρας πυρακτώσεως 60W που φωτίζει για 4 ώρες ημερησίως για δυο μήνες (60 μέρες)-
     Ευρώ =0,060kW X 4 ώρες Χ 60 ημέρες Χ 0,285 €/ kWh  
     = 4,1 €/σεντ
2.      Συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού  20W που φωτίζει για 4 ώρες ημερησίως για δυο μήνες (60 μέρες).
      Ευρώ =0,020kW X 4 ώρες Χ 60 ημέρες Χ 0,285 €/ kWh  
     = 1,38 €/σεντ
3.     Λαμπτήρας LED  6W που φωτίζει για 4 ώρες ημερησίως για δυο μήνες (60 μέρες)-
     Ευρώ =0,006kW X 4 ώρες Χ 60 ημέρες Χ 0,285 €/ kWh  
     = 0,41 €/σεντ
4.     Αυτοματισμοί τύπου ¨Home automation¨ που κάνουν ¨οικονομία¨
     εργάζονται συνεχόμενα ωράρια για 2 μήνες (60 μέρες).
     Η κατανάλωση παρατηρείτε στο τροφοδοτικό ή άλλος κομπιούτερ
     συστήματος. Στα μικρά συστήματα έχουν εγκατεστημένη
     ισχύ 150W
      Ευρώ =0,150kW X 24 ώρες Χ 60 ημέρες Χ 0,285 €/ kWh  
     = 61,56 €/σεντ ( Στα μεγάλα συστήματα αλλάξετε στην
      άνω εξίσωση την ισχύ 0,150kW σε 0,300kW)
5.Καυστηρας πετρελαίου που εργάζεται 9 ώρες ημερησίως για
  δυο μήνες (60 μέρες)- καταναλίσκει επίσης ηλεκτρισμό 
   Ευρώ =0,125kW X 9 ώρες Χ 60 ημέρες Χ 0,285 €/ kWh  
     = 19,23 €/σεντ
6. Αντλία ανακύκλωσης θέρμανσης συνήθως 75W που εργάζεται
   9 ώρες ημερησίως  για δυο μήνες (60 μέρες)  
    Ευρώ =0,075kW X 9 ώρες Χ 60 ημέρες Χ 0,285 €/ kWh  
     = 11,54 €/σεντ
7. Πιεστικό σύστημα 550W που εργάζεται 3 ώρες ημερησίως για
    δυο  μήνες (60 μέρες) 
    Ευρώ =0,550kW X 3 ώρες Χ 60 ημέρες Χ 0,285 €/ kWh  
     = 28,22 €/σεντ
8. Αντλία ανακύκλωσης ζεστού νερού συνήθως 75W που εργάζεται
   3 ώρες ημερησίως  για δυο μήνες (60 μέρες) 
    Ευρώ =0,075kW X 3 ώρες Χ 60 ημέρες Χ 0,285 €/ kWh  
     = 3,84 €/σεντ
9. Ηλιακός θερμοσύμφωνας εγκατεστημένη ισχύς 3000W, που κατά
  τους χειμερινούς μήνες εργάζεται 1 ώρα ημερησίως για δυο
   μήνες (60 μέρες) 
   Ευρώ =3.0kW X 1 ώρα Χ 60 ημέρες Χ 0,285 €/ kWh  
     = 51,30 €/σεντ.
10. Υποδαπέδια θέρμανση σε ένα δωμάτιο 10 τετραγωνικά μέτρα, με
       ισχύ  περίπου 150 W/m2 που εργάζεται 50% το  24ωρο ανά
       ημέρα για δυο μήνες (60 μέρες) 
      Ευρώ =0,150kW X 10 τετραγωνικά μέτρα Χ 24 ώρες  Χ 0,5  Χ 60
      ημέρες Χ 0,285 €/ kWh  = 307,80 €/σεντ.
11. Κλιματιστικό 11000btu (875W) που εργάζεται 6 (50%) ώρες την
       Ημέρα για δυο μήνες (60 μέρες)  ( To 9000 btu είναι 600 W,
       το 18000 btu είναι 1500 W)
      Ευρώ =0,875kW X 6 ώρες Χ 0,5  Χ 60 ημέρες Χ 0,285 €/ kWh
      = 44,89 €/σεντ.
12. Μικρό VRV για μονοκατοικίες και διαμερίσματα εγκατεστημένη
       ισχύς 2200W, που εργάζεται 50% 6 ώρες την ημέρα για δυο
       μήνες (60 μέρες)- ανεξάρτητα από ποσά κλιματιστικά
        εργάζονται
       Ευρώ =2,20kW X 6 ώρες Χ 0,5  Χ 60 ημέρες Χ 0,285 €/ kWh
      = 112,86 €/σεντ.
13. Ηλεκτρικός φούρνος εργάζεται 2 ώρες την ημέρα για δυο
       μήνες (60 μέρες)
       Ευρώ =0,9kW X 2 ώρες  Χ 60 ημέρες Χ 0,285 €/ kWh
      = 30,78 €/σεντ.
14.  Φούρνος μικροκυμάτων εργάζεται 1 ώρα την ημέρα για δυο
       μήνες (60 μέρες)
       Ευρώ =0,88kW X 1 ώρα  Χ 60 ημέρες Χ 0,285 €/ kWh
      = 15,05 €/σεντ.
15. Ψυγείο τάξης Α, εργάζεται 24 ώρες την ημέρα με ψύξη απόψυξη
       δίχως να κάνει πάγο στον θάλαμο συνήθως είναι 350W
       συμπιεστής και θερμάστρες απόψυξης
       Ευρώ =0,35kW X 24 ώρες  Χ 60 ημέρες Χ 0,285 €/ kWh
      = 143,64 €/σεντ.
16. Αντλία διάτρησης 1500W με 2 ώρες ανά εβδομάδα εργασία.
      Ευρώ =1,5kW X 16 ώρες  Χ 0,285 €/ kWh = 6,84 €/σεντ.
17. Πισίνα εργάζεται 6 ώρες την ημέρα για δυο  μήνες (60 μέρες)
      δίχως Φώτα.
      Ευρώ =1.0kW X 6 ώρες  Χ 60 ημέρες Χ 0,285 €/ kWh
      = 102,60 €/σεντ.
       Με Φώτα ελάχιστος αριθμός 4 Χ 500W
       Ευρώ =(1,00kW + 4 X 0,50kW) X 6 ώρες  Χ 60 ημέρες Χ
       0,285 €/ kWh = 307,80 €/σεντ.

Ελπίζω να έχω δώσει όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα που έχουμε σε μια κατοικία. Ο καθένας μπορεί αλλάζοντας τις ώρες , την ισχύ και αριθμό λαμπτήρων να δει  το ολικό πόσο κατανάλωσης στην κατοικία του. Η τιμη ηλεκτρισμού είναι για το έτος 2012.