Wednesday, 15 February 2012

046 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΥΧΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ BSc.,MSc (Eng) Phd (El. Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229 FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy
http://parpaseng.blogspot.com

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΥΧΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Τον Ιανουάριο του 2012 συνεβήκαν τα ακόλουθα:
1. Παραλάβαμε μέσο του ΕΤΕΚ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιστολή από ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ημερομηνίας 2/01/2012 αρ 5.10.06.11. Το τμήμα ανακοινώνει εκστρατεία επιθεώρησης εργοταξίων Ιανουάριο-Απρίλιο 2012 –εργασίες σε ύψος.
Μόνο από ύψος συμβαίνουν ατυχήματα.

2. Στις 29/01/2012 συνέβηκε η τραγωδία στο Δάλι. 48 χρόνη που βρισκόταν συνδεδεμένη με μηχάνημα αδυνατίσματος σε ινστιτούτο αισθητικής σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία.

Σε λίγες μέρες η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία έδωσε στην δημοσιότητα περιγραφής της συσκευής, με την πληροφορία ότι δεν φέρει σήμανση συμμόρφωσης CE.

Από πείρα γνωρίζω ότι το CE σημαίνει CHINA EXPORT, και δεν έχει καμιά σχέση με το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Όλα αυτά τα προϊόντα φέρουν την ίδια ένδειξη, CE -CHINA EXPORT. Όταν βλέπετε πάνω σε αυτά τα προϊόντα (ακόμη και σε ευρωπαϊκά προϊόντα) το CE δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλή. Απλός μπορεί να πέρασαν εξέταση για ηλεκτρομαγνητικά πεδία - όχι για ασφάλεια χρήσης.

Στις 1/02/2012 στην εφημερίδα Φιλελεύθερος στην σελίδα 9, δημοσιευτήκαν δυο άρθρα.

Στο ένα με την ονομασία ΑΥΤΟΨΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ η αστυνομία παρέλαβε άλλες 4 παρόμοιες συσκευές
Η Κύπρος είναι γεμάτη από συσκευές που δεν φέρουν CE ή φέρουν CE -CHINA EXPORT και η αστυνομία παρέλαβε μόνο 4.

Στην ίδια σελίδα επώνυμο άρθρο από τον Κύριο Άγγελο Νικολάου με την ονομασία ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΙΝΣΗΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΑΓΙΚΟ ΣΥΜΒΑΝ , που μας πληροφορεί ότι ο διευθυντής της ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας θα διορίσει τριμελή Επιτροπή που θα αποτελείτε από ηλεκτρολόγους μηχανικούς και τεχνικούς μηχανικούς για να διερευνήσουν τα αιτία που προκάλεσαν την ηλεκτροπληξία. Η ερευνά θα ακολουθήσει δυο κατεύθυνσης. Η πρώτη αφορά την επιτήρηση της αγοράς, και η δεύτερη τα τεχνικά θέματα. Τώρα τι θα αποδώσει η έρευνα της αγοράς και η έρευνα για τεχνικά θέματα ένας θεός ξέρει.

Ακολούθως στις 2/02/2012 δημοσιεύτηκε άρθρο από τον συνάδερφο Χριστόδουλο Πρωτοπαπά με την ονομασία ΘΑ ΘΡΗΝΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ. Ο συνάδερφος λέγει να ανατεθεί ο έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς που είναι μέλη του ΕΤΕΚ.
Ο συνάδερφος ζητά κάτι που δεν μπορεί να γίνει τώρα. Πρώτα πρέπει να κερδίσουμε την επίβλεψη ηλεκτρολογικών εργασιών που η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ μαζί με το ΕΤΕΚ και τον Υπουργό Εσωτερικών παράνομα μας έχει αποκλείσει:
ΤΩΡΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΑΒΑΝ ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ.
Τώρα τι γνώσεις έχουν η αρχιτέκτονες για τα ηλεκτρολογικά οικοδομών ένας άλλος θεός ξέρει.

Στις 10/02/2012 επίσης στην εφημερίδα Φιλελεύθερο σελίδα 8 ο ανώτερος τεχνικός ηλεκτρολογίας Γεώργιος Κίκας απάντησε στον συνάδερφο Χριστόδουλο Πρωτοπαπά και υποστηρίζει ότι είναι καλυτέρα τον έλεγχο να τον κάνει η ΑΗΚ.
Αλλά!
Στην επιστολή του αναφέρεται ότι το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο αν τον έλεγχο τον έκανε η ΑΗΚ ή ηλεκτρολόγος μηχανικός του ΕΤΕΚ.
Η ιδιοκτήτρια μετά το έλεγχο αγόρασε την συσκευή δίχως γείωση, με διπολική φίσια. Πια η διαφορά;
Η διαφορά είναι ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει αυτόματα να διακόπτη και να απομονώνει βλάβες που έχουν συσκευές με CE -CHINA EXPORT ή δεν έχουν, ή η συσκευή είναι δίχως γείωση και με διπολική φίσια.
Οι εγκαταστάσεις όπως είναι τώρα δεν μπορούν αυτόματα να διακόπτουν και να απομονώνουν βλάβες λόγω στα τεράστια ρεύματα βλάβης που μας έχει δώσει η ΑΗΚ (1000kVA υποσταθμός 75 μέτρα παροχή-., 3Χ300/110mm2Al- Ιpn=13,0kA) Όλοι η υπολογισμοί γίνονται στην βάση αυτών των δεδομένων και θα έχουμε πυρκαγιές και θανάτους σε οποίον βρεθεί σε βλάβη σε συσκευή με τάση μεταξύ φάσης και ουδετέρου.

Έχω αλληλογραφήσει με την ΑΗΚ για τα τεραστία ρεύματα βλάβης που μας παρουσιάζει και τον κίνδυνο που περιέχουν. Στην πραγματικότητα βάση μετρήσεων από επιθεωρητές της ΑΗΚ και με όργανα της ΑΗΚ το λάθος είναι μεταξύ 30-93% (με τα άνω δεδομένα στην πραγματικότητα είναι Ιpn≤4,6kA)
Η απάντησης της ΑΗΚ είναι ότι συνεχώς τα συστήματα της αναβαθμίζονται και κάποια στιγμή θα βρεθούμε στα πλαίσια που μας δίνει. Μέχρι τότε κάθε χρόνο θα έχουμε μια-δυο πυρκαγιές και μια ηλεκτροπληξία.

Βλέπε άρθρα που αναρτηθήκαν parpaseng.blogspot.com
1 ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 5/06/2010.
2.ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΑ ΔΥΧΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 19/07/2010
3. ΠΩΣ Η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΕΤΕΚ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2/06/2011
4. ΠΩΣ Η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΕΤΕΚ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΡΦΥ 12/08/2011
5.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 9/12/2011
6. ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΓΕΝΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 21/12/2011
7. ΕΠΥΚΙΝΔΗΝΟ ΑΡΠΑ ΚΟΛΛΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 17/01/2012

No comments:

Post a Comment