Saturday, 5 June 2010

002 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΤΟΒΩΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΠΑΡΠΑΣ BSc.,MSc (Eng)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
TEL 99680229 FAX 22420034
email gtparpas@cytanet.com.cy
http://parpaseng.blogspot.com

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ στις 8/Ο6/2001

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Στο ΦΙΛΛΕΥΘΕΡΟ της Κυριακής 3 Ιουνίου 2001, με μεγάλη ευχαρίστηση διάβασα δυο ανεξάρτητα άρθρα, το ένα από τον κ. Ανδρέα Νεολαίους – μέλος της γραμματείας της επιτροπής Λεμεσού για το φυσικό περιβάλλον με ονομασία ¨Ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκούς σταθμούς¨ και το άλλο από τον κ. Στέλιο Ορφανίδη- ¨Παραγωγή ηλεκτρισμού μέσω ανανεώσιμων πηγών ενεργείας-πρωτοβουλίες επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα¨.
Επειδή προσωπικά ασχολούμαι επαγγελματικά με τα φωτοβολταϊκά συστήματα και είμαι ένας ένθερμος υποστηρικτής τους, επιστρέψετε μου να παραθέσω τις δικές μου ιδέες / πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά συστήματα:
1. Η θεωρητική απόδοση των φωτοβολταϊκών πλαισίων που βρίσκονται στην αγορά και με ιδεώδεις συνθήκες είναι (μέσα στα εργαστήρια) είναι 14.5%.
Στις πραγματικές συνθήκες και αλλεπάλληλες προσωπικές μετρήσεις στην Κύπρο (είναι η περιοχή που μας ενδιαφέρει), η απόδοση δεν ξεπερνά το 10-11%. Η ολική απόδοση ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 100Wp.
Η θεωρητική απόδοση του μετατροπέα (inverter grid connected) είναι 96%, αλλά σε πραγματικές συνθήκες εργασίας είναι γύρο στο 65%.
2. Ένας σταθμός φωτοβολταϊκών των 60MW θα έχει ολικό εμβαδό πλαισίων δίχως να λάβουμε υπόψη δρόμους / διαδρόμους επισκέψεων 1,215,000 τ.μ. με πλευρά τετραγώνου 1100μ. Αν θα λάβουμε υπόψη τους δρόμους τότε η πλευρά θα ανέλθει στα 1500μ.
Η κατακόρυφη εγκατάσταση προϋποθέτει χώρο μεταξύ των εγκαταστάσεων, λόγω πιθανών σκιάσεων. Για ευθεία κατακόρυφη εγκατάσταση χρειαζόμαστε την μια μεριά του υπεραστικού δρόμου Λευκωσίας- Λεμεσού.
3. Η κατασκευή αλήτικων υδροηλεκτρικών μονάδων διπλής λειτουργίας με άντληση την ημέρα, γεννήτρια την νύκτα, προϋποθέτει δισεκατομμύρια τόνους νερό. Που θα τους βρούμε. Επίσης η προϋπόθεση ότι ο φωτοβολταϊκός σταθμός μας για παραγωγή ενέργειας άντλησης θα είναι 60MW, τότε η νυκτερινή ισχύς μας δεν θα ξεπερνά τα 20MW. Το όλο σύστημα πρέπει να αξιολογηθεί.
4. Η ενεργειακή κατάσταση της Κύπρου που έχει εναποθέσει όλη την παραγωγή στο πετρέλαιο είναι στα σύνορα της καταστροφής.
Σύμφωνα με την επίσημη ΑΗΚ ο συντελεστής χρήσης μηχανημάτων είναι στα 52%, ο συντελεστής παραγωγής στα 24%, η τρέχουσα τιμή καυσίμων Λ.Κ.87.70 / τόνο (Απρίλιος 2001)
Όπως είναι η πολιτική κατάσταση, μπορεί να πει κάποιος ότι μια λανθασμένη εκτόξευση μιας πέτρας από ένα εξτρεμιστή σε κάποιαν αδιάφορη χωρά για μας, μπορεί να καταστρέψει την ΑΗΚ και όλη την οικονομία της Κύπρου.
Εδώ χρειάζεται άμεσα πολιτική απόφαση και τα πιθανά βασικά σενάρια είναι δυο:
Α) Χρήση ατομικής ενέργειας με όλα τα επακόλουθα σε περίπτωση ατυχήματος, σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους πετρελαϊκούς σταθμούς.
Β) Χρήση φωτοβολταϊκών και άλλων ανανεώσιμων πηγών σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους πετρελαϊκούς σταθμούς.
Το κόστος των άνω συστημάτων είναι σχεδόν το ίδιο και εναπόκειται στην πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου να αποφασίσει.
5) Ένα σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων για την οροφή της κατοικίας μας με ισχύ 1kW προϋποθέτει χώρο εγκατάστασης πλαισίων 24.5 τ.μ.
6) Η ολική ετήσια παραγόμενη ενέργεια από ένα σύστημα φωτοβολατϊκών με ισχύ 1kW θα είναι 3.500kWh.
7) Το ολικό ετήσιο εισόδημα με τις παρούσες τιμές από την πώληση ενεργείας στην ΑΗΚ, από ένα σύστημα μέχρι 1kW που θα παράγει 3.500kWh θα είναι Λ.Κ.129.00 και είναι μη ελκυστική από ιδιώτες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.
8) Το κόστος φωτοβολταϊκού συστήματος ολικής ισχύς 1kW, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης, έλεγχος, σχεδιασμός κ.τ.λ είναι περίπου Λ.Κ. 6500.=. Δεν συμβουλεύω κανένα να αγοράσει τον εξοπλισμό (DIY) δίχως να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και να προσπαθήσει να το εγκαταστήσει μόνος του. Προσοχή. Τα φωτοβολταϊκά έχουν τάση μέχρι 300V συνεχούς ρεύματος και την ίδια τάση με την παροχή ΑΗΚ στην έξοδο 240/415V και τυχόν ατύχημα μπορεί να σκοτώσει.
Σύμφωνα με τον περί ηλεκτρισμού νόμο χρειάζεται άδεια παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και η εγκατάσταση υπόκειται στον περί ηλεκτρισμού νόμο από προσοντούχο αδειούχο ηλεκτρολόγο και έλεγχο από ΑΗΚ.
9) Η συνολική ισχύς φωτοβολταϊκών στην Κύπρο δεν ξεπερνά τα 20kWp
και επίσημα είμαστε από τις πιο καθυστερημένες χώρες εν σχέση με τα φωτοβολταϊκά συστήματα στον κόσμο.
10) Το Υπουργείο Εμπορείου, Βιομηχανίες, Τουρισμού και Ενεργείας
σύμφωνα με δικά μου στοιχειά και μέχρι την 31/5/2001 δεν έχει διαθέσει ούτε ένα σεντ, που είναι υπόχρεο να χορηγήσει, από τα κεφάλαια που απελευθέρωσε η Βουλή για βιομηχανικούς, τουριστικούς και γεωργικούς σκοπούς για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Το τόσο διαφημισμένο σχέδιο υπέπεσε σε ανενέργεια.
11) Ανεξάρτητα από το τι θα μας συμβουλεύσει ο σεβαστός καθηγητής του πολυτεχνείου Αθηνών δρ Αρθούρος Ζεβρός για τα φωτοβολταϊκά συστήματα τα ακόλουθα πρέπει να γίνουν:
Α) Η χορηγία πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να ενεργοποιηθεί ο ιδιωτικός τομέας.
Β) Η τιμή αγοράς της παραγόμενης ενέργειας πρέπει να είναι πολύ πιο ψηλή από την τιμή πώλησης από την ΑΗΚ.
Γ) Η χορηγία συν η τιμή αγοράς ενέργειας από την ΑΗΚ πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να καλύπτουν τα ολικά έξοδα του συστήματος μέσα σε 4 χρόνια.
Αν δεν μπορεί να παρθεί μια απόφαση όπως ανωτέρω, τότε ας ανακοινωθούν προσφορές συμφωνά με το παράδειγμα της αφαλάτωσης. Η τιμή της kWh για μια δεκαετία θα είναι περίπου 9-13 σεντ.
12) Είναι υποχρέωση της Κύπρου προς το Ευρωπαϊκό κεντημένο να καλύψει το 12% των αναγκών μας σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το έτος 2010. Τώρα καλύπτουμε μόλις το 4.5% λόγω των ηλιακών θερμοσυσσωρευτών
Δηλαδή έχουμε να καλύπτουμε από το έτος 2001 μέχρι το έτος 2010 περίπου 14MWp / ανά έτος.
13) Είμαι θερμός υποστηρικτής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και είμαι της γνώμης ότι πρέπει να δίνονται οι ορθές πληροφορίες προς τους πιθανούς ιδιοκτήτες φωτοβωλταϊκών συστημάτων. Η παραπληροφόρηση από πολύ επίσημο πρόσωπο ότι φωτοβολταϊκά ανά κιλοβάτ στοιχίζουν Λ.Κ. 3000.=, και τα εισοδήματα είναι Λ.Κ. 1000.=, ανά έτος ή την επόμενη παρουσίαση το ίδιο επίσημο πρόσωπο να μας ζητά συγνώμη λάθος καταλάβαμε / μεταδόθηκε από τους δημοσιογράφους , αλλά η τιμή ανέρχεται στα $9000.=/ το κιλοβάτ συμφωνά με Γάλλο σύμβουλο.
Το μόνο που πετυχαίνει αυτή η πληροφόρηση είναι να έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα και τη σοβαρή δυσφήμηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

No comments:

Post a Comment